Technische artikels

Via deze rubriek wensen wij de door VAC in haar nieuwsbrieven gepubliceerde technische artikels te bundelen.

Artificiële Intelligentie: wat is het en hoe worden we ermee geconfronteerd – Marc Huygelen

Het belang van licht in de film – Marc Huygelen

Filmanalyse – Marc Huygelen

Beeldsensor: voor- en nadelen van elk formaat Marc Huygelen

Wel zijn de de aandachtspunten die een amateurfilmer moet in acht nemen bij het maken van een film – Marc Huygelen

Scherptediepte – alles wat u er moet van weten –  Marc Huygelen

Drones – Categorieën en regelgeving   Marc Huygelen

Virtuele Montage   Rudy Willox

Overzetten van video-opnames op tape naar digitale dragers   Roald Roos

Dynamic cutting   Rudy Willox