Over Ons

VAC staat voor vereniging van Vlaamse Amateur Cineasten.

Onze doelstelling is de amateurfilmer een ondersteuning te bieden die hem laat groeien in zijn filmpassie.
Wij richten ons dus niet tot elke cineast maar enkel tot diegenen die het filmen als hobby beoefenen.
Onze filmers zijn de naam amateurcineast waardig in tegenstelling tot de amateuristische cineast.

Daarom draagt de VAC de slogan,elke amateurcineast verdient een podium,hoog in het vaandel.

Om dit te realiseren zal de VAC jaarlijks een  filmweekend organiseren, dat de leden de kans biedt hun filmproducties aan het publiek voor te stellen.

Daarnaast zal de VAC de gerealiseerde films bundelen in een videotheek (mits toestemming van de filmmaker).
Uit deze videotheek kunnen alle filmverenigingen, of verenigingen waar leden van VAC aanwezig zijn, een selectie maken waaruit een avondvullend programma kan worden samengesteld.
De cineasten kunnen eventueel gevraagd worden hun film te komen toelichten.

Tevens staat de filmmaker centraal bij VAC.

Iedereen die een filmproductie brengt moet gezien en als dusdanig erkend worden.
Filmmakers zijn geen onbekende namen op een filmaftiteling, maar personen met een creatief inzicht en technische kennis.

De VAC biedt de cineast een podium, niet alleen via de jaarlijkse filmwedstrijd maar ook via de nieuwe media, Facebook.
Door beide kanalen zal de kruisbestuiving van kennis onder de filmmakers van VAC versterkt worden.

Naast het podium dat VAC haar cineasten biedt, worden ook  vormingsdagen ingericht.

De vzw Vlaamse Amateur Cineasten wordt bestuurd door vrijwilligers.
Wij werken volledig gratis en belangloos.
Onze vereniging ontvangt geen subsidies en leeft van kleine sponsering.
Daarom is een groot aantal leden noodzakelijk om onze projecten gerealiseerd te krijgen.
Wij hopen dat velen de VAC zullen blijven steunen door aan te sluiten en aangesloten te blijven.

Marc Huygelen
Voorzitter