Over Ons

 
VAC staat voor vereniging van Vlaamse Amateur Cineasten.
Onze doelstelling is de amateurfilmer een ondersteuning te bieden die hem laat groeien in zijn filmpassie.
Wij richten ons dus niet tot elke cineast maar enkel tot diegenen die het filmen als hobby beoefenen.
Onze filmers zijn de naam amateurcineast waardig in tegenstelling tot de amateuristische cineast.
Daarom heeft de VAC als doelstelling : Elke amateur-cineast een podium te bieden.
Om deze doelstelling te realiseren zal de VAC jaarlijks een  filmweekend organiseren waarop de leden hun filmproducties aan het publiek kunnen tonen.
Tevens staat de filmmaker centraal bij VAC. Iedereen die een filmproductie  maakt,  moet gezien en erkend worden. Filmmakers zijn geen onbekende namen op een filmaftiteling, maar personen met een creatief inzicht en technische kennis.
Naast het podium dat VAC haar cineasten geeft, worden ook  vormingsdagen ingericht.
De vzw Vlaamse Amateur Cineasten wordt bestuurd door vrijwilligers.
Wij werken volledig gratis en belangloos.
Onze vereniging ontvangt geen subsidies en leeft van kleine sponsering.
Daarom is een groot aantal leden noodzakelijk om onze projecten gerealiseerd te krijgen.
Wij hopen dat velen de VAC zullen blijven steunen door aan te sluiten en aangesloten te blijven.
Marc Huygelen
Voorzitter VAC