Nieuwsbrief 3 – 2022

Dag VAC’er,
Dag Amateur-Cineast,
In deze nieuwsbrief krijgen we een update van Michelle Cooreman over Unica 2022. Tevens doet zij een oproep aan 1-minuutfilms cineasten om deel te nemen aan de World Minute Movie Cup georganiseerd door UNICA.
Verder wordt de datumverandering van het filmfestival van VAC toegelicht.
Tevens herhaal ik mijn dringende oproep om nieuwe bestuurders voor de VAC.
Als technisch artikel zal ik, in aanvulling van het artikel in de nieuwsbrief 02-2022 betreffende Bitdiepte en kleurweergave voor video, een toelichting geven over het moeilijk begrip Color Subsampling of kleurenreductie bij videobeelden. Ik tracht dit op een eenvoudige wijze uit te leggen, maar kan begrijpen dat dit onderwerp toch moeilijk blijft voor sommigen onder u.
—————————
Filmfestival VAC
In tegenstelling tot mijn melding in nieuwsbrief 02-2022 zal het filmfestival van de VAC doorgaan in de weekends van 5 en 6 november en 12 en 13 november 2022.
De verplaatsing van de data is gebeurd om niet in conflict te komen met andere festivals.
De cineast zou hiervan het slachtoffer worden, en dat is het laatste wat wij nastreven.
Zoals in het verleden vindt het filmfestival plaats in het OC Ermenrike te Kieldrecht.
—————————
VAC zoek nieuwe bestuurders
 Zoals in vorige nieuwsbrief al is gemeld, wordt de continuïteit van de VAC door haar bestuur gegarandeerd.
Einde 2022 zullen minstens 2 van de 5 bestuurders zich terugtrekken.
Met 3 bestuurders kan de VAC niet blijven bestaan.
Daarom vraag ik nogmaals, met aandrang, dat iedereen die zich geroepen voelt om mee te werken aan de continuïteit van de VAC zich kenbaar te maken via email  ( voorzitter@vac-film.be ).
Deze oproep is zeer belangrijk want zonder nieuwe bestuurders stelt zich een groot probleem voor 2023.
 
————————-
UNICA 2022
Nu internationaal verkeer weer mogelijk is, kan het UNICA-filmfestival weer plaatsvinden.
Dit Jaar heeft het UNICA-filmfestival plaats van 21 tot 25 augustus 2022 in Locarno (Italië)
De formule is gewijzigd.
Om de kosten te verminderen, worden de filmprogramma’s van de deelnemende landen (40 minuten film/land) gecondenseerd op drie dagen (22, 23 en 24/08).
België is aan de beurt op dinsdag 23/08 om 14.45 uur. Discussies worden na het avondmaal gehouden.
De proclamatie en prijsuitreiking zijn op donderdag 25/08.
Alle info over het programma en de excursies (facultatief, op vrijdag 26 en zaterdag 27/08) staan op de website van UNICA en op die van de organiserende club.
Oproep voor 1-minuutfilms
De World Minute Movie Cup, georganiseerd door UNICA, loopt op de zondagavond vóór de landenprogramma’s, dus op  21/8 om 20.30 uur. Afgaande op de resultaten van 2019 (het laatste jaar dat een UNICA plaatsvond), mag België twee éénminuutfilms insturen.
Heb je vragen of heb je een film van max. 1 minuut waarvan je denkt dat die in aanmerking zou kunnen komen om deel te nemen aan dit internationaal éénminuutfilmfestival, dan kan je terecht bij Michelle Cooreman op het e-mail adres: michelle.cooreman@skynet.be .
De inschrijvingen kunnen gebeuren tot 1 mei. 
Een tip voor je film: Vermijd gesproken woord en druk je idee uit in filmtaal…
Het Belgische UNICA-comité (Facineb) zal dan zijn keuze maken.
Maak gebruik van Libray muziek. FreeplayMusic is inbegrepen in de lidmaatschapsbijdrage van VAC, het is er voor jullie. Ben je er nog niet mee vertrouwd, test dan deze Music Library.
Michelle Cooreman
—————————
Kleurenreductie bij videobeelden
Het menselijk oog veel gevoeliger is voor veranderingen in helderheid dan veranderingen in kleur. Dit is een belangrijke vaststelling voor alle videotoepasingen waar er een beperkte opslag of weergave capaciteit aanwezig is.
Op basis hiervan is het concept Chroma–Subsampling geboren. De wetenschap van het reduceren in omvang van een videosignaal via kleuren compressie.
Chroma staat voor kleur, het is de kleucomponentinformatie.
Luma beschrijft de helderleid.
Chroma- subsampling houdt in dat de kleurresolutie in videosignalen wordt verlaagd om bandbreedte te besparen.
Natuurlijke beelden worden minder beïnvloed door subsampling ( kleurenreductie) dan computer beelden.  De beelden worden gekenmerkt door grote en grove/ongelijke kenmerken. Deze ongelijke kenmerken maken het moeilijk om de effecten van subsampling op te merken.
Synthetische of computer beelden hebben een hogere ruimtelijke frequentie, met scherpe randen en fijne details. Toch kunnen de meeste mensen nog steeds geen verschillen tussen subsampling-snelheden op typische kijkafstanden waarnemen.
Chroma Subsampling-notatie begrijpen.
Er zijn verschillende notaties voor chroma-subsampling, elk met hun eigen ingewikkelde geschiedenis, maar de meest voorkomende notatie is J:a:b. Een andere veel voorkomende notatie is YUV.
Y staat voor luma of helderheid
U en V geeft kleurverschil informatie weer voor enerzijde blauw minus helderheid (B-Y) en
rood  minus helderheid ( R-Y)
Hiernaast een tekening van de kabels  die gebruikt worden in functie van de verschillende kleuren. ( Wikipedia)
De videocamera vormt de op haar sensor opgevangen RGB informatie om in een composite signaal ( YUV) of een component signaal ( analoog Y Pb Pr of digitaal Y Cb Cr) Om ze op een scherm te zien moeten al deze signalen terug omgezet worden naar een RGB signaal.
In de praktijk verwijst YUV naar het kleurenverschil codering systeem en worden de termen “YUV”,” Y,B-Y,R-Y”en “YPbPr” voor analoge signalen -“YCbCr” is de term voor het digitale signaal – door mekaar gebruikt.
Onderstaande schets geeft aan hoe de bemonsteringswaarden worden toegepast op een blok van 2 x 4 pixels:
J geeft het aantal luminantiemonsters aan dat zal worden genomen
a beschrijft hoeveel monsters er in de bovenste rij pixels worden genomen
b beschrijft hoeveel monsters er in de onderste rij worden genomen
In wezen drukt deze notatie uit hoe je alleen de chroma ( kleuren) kunt samplen ( reduceren)  terwijl je de luma (helderheid) intact laat.
U kunt het als volgt lezen: Hoeveel unieke kleurpixels in rij 1 (a) en rij 2 (b) moeten, gegeven 4 pixels breed (J), worden gebruikt? Enkele van de meest voorkomende chroma-expressies zijn 4:4:4, 4:2:2 en 4:2:0 (4:4:4 staat voor de volledige kleurruimte, dus er wordt geen subsampling uitgevoerd). Ter referentie: Blu-ray-schijven worden gesubsampled op 4:2:0, net als de meeste mediaspelers en televisie-uitzendingen. De meeste videocamera’s nemen op in 4:2:2 of 4:2:0.

Waarom chroma-sampling nuttig is.
Chroma-subsampling wordt toegepast op afbeeldingen die zijn samengesteld uit miljoenen pixels die meerdere keren per seconde worden weergegeven, veel meer dan wat iemands ogen en hersenen kunnen verwerken. UHD heeft bijvoorbeeld meer dan 8 miljoen pixels in elk frame en resulteert bij 60 fps in totaal bijna 500 miljoen pixels per seconde.
In termen van bandbreedte komt een UHD-signaal (3840 x 2160) bij 60 fps en 4:4:4 sampling (8-bit) overeen met ongeveer 11,9 Gb per seconde
De som van de drie bemonsteringsfrequenties (J:a:b) correleert direct met de streambandbreedte.
Als er geen subsampling wordt uitgevoerd (ook bekend als 4:4:4), is de som 12. (4+4+4)
Voor 4:2:2 is de som 8.   Door 8 te delen door 12 (0.66) kan je berekenen dat de bandbreedtereductie door Chroma (kleuren) subsampling 33.33 % bedraagt.
De bandbreedte daalt dan naar ongeveer 7.96 Gb/s)
Subsampling bij 4:2:0 resulteert in een bandbreedtevermindering van 50% (5,97 Gb/s).
Hoewel chroma-subsampling een kleine invloed heeft op het beelddetail, vooral voor bewegende beelden, biedt het een aanzienlijke vermindering van de bandbreedte.
Als een bijkomend voordeel zijn visuele beeldvervormingen die worden gemaakt met chroma-subsampling veel minder opvallend dan beeldvervormingen die zijn gemaakt door compressie (blokjesvorming is meer storend dan subsampling-randen).
Besluit
Met deze toelichting wens ik een veel voorkomend onderwerp toe te lichten.
Is het echter te technisch, dan dient u enkel te onthouden dat je idealiter opneemt in een 4.4.4 instelling ( als uw camera het aankan).
Zo niet kan je gerust de kleuren comprimeren bij het opnemen ( 4.2.2. of 4.2.0). Het menselijk oog reageert te traag om deze mindere kleurschakeringen vast te stellen.
In alle geval is een kleurensampling aan te raden boven een grotere beeldcompressie bij het maken van opnames.
Veel filmplezier
—————————
Marc Huygelen
Voorzitter VAC