Uitslag en Bijzondere prijzen

Het filmfestival 2022 heeft plaatsgevonden in het OC Ermenrike.
Alle deelnemers zijn winnaars. Zij hebben een filmproductie gemaakt en deze laten zien.
Vanwege het bestuur van VAC een dikke proficiat.
De jury van het festival heeft aan elke film een quotering toegekend in de vorm van een metaal.
Deze quotering is eigen aan deze jury. Een andere jury had het misschien een andere quotering gegeven.
Een film is geen exacte wetenschap. Menselijke gevoelens spelen hier een belangrijke rol.
Tevens heeft de jury de bijzondere prijzen toegekend.
Hiervoor is er een grondige bespreking geweest tussen de juryleden.
Het resultaat van deze beoordelingen is in bijgevoegde tabel te lezen.
Resultaten van het filmfestival VAC 2022.
Veel filmplezier en een mooie film voor het filmfestival van de VAC in 2023.
Marc Huygelen,
Voorzitter VAC