Nieuwsbrief 2 – 2020

Beste amateurcineast,

 Filmwedstrijd/festival VAC 2020.
Op zaterdag 25/4 en zondag 26/4 heeft ons jaarlijks filmfestival plaats te Kieldrecht  in het OC Ermenrike.
U kan Uw film nog steeds inschrijven, we zijn nog niet volzet.
Uw film hoeft daarom niet in een clubwedstrijd te hebben deelgenomen.Inschrijvingen kunnen tot 31/03/2020 via het inschrijvingsformulier op de website.

Welke film kan je nog maken als amateur.
Meer dan in het verleden wordt het verhaal dat ons een filmproductie vertelt, belangrijk.
Een cineast, en zeker een amateurcineast, is een moderne verhalenverteller.
Hij /zij heeft de vrijheid met zijn/ haar beelden zijn/ haar verhaal te vertellen.
Dat is hetgeen wij allen als amateurcineast moeten doen.
Ons verhaal vertellen. En dit zowel in een fictie als non-fictie productie.
Wees creatief laat u niet afschrikken door eventuele commentaar op de inhoud van je film.
Het is immers uw film en uw verhaal.

Lidkaarten 2020.
De lidkaarten zijn bij de drukker.
Zodra wij ze ontvangen sturen we ze u op.

De verschillende types camera’s die voor de amateur beschikbaar zijn.
Op 16/11/2019 heeft VAC een voorstelling gewijd aan dit onderwerp.
De reactie van de aanwezigen was unaniem positief, maar het onderwerp was te omvangrijk om in de voorziene tijd volledig behandeld te worden.
Wij onderzoeken nu hoe wij dit vollediger kunnen brengen in een ruimer tijdsbestek.
Wij bekijken momenteel enkele opties en komen hier zeker op terug.

Statutaire jaarvergadering.
Naar jaarlijkse gewoonte wordt de statutaire jaarvergadering gehouden op de 2de dinsdag van maart.
Dit jaar zal deze plaats hebben te Beveren op 10/3/2020 in het Grand Café Jules Verne om 19.00 uur.
Hiertoe zal u nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Marc Huygelen 
Voorzitter VAC