Nieuwsbrief 9 – 2021

Beste VAC’er,
Vermits, volgens de overheid, COVID 19 voorbij is, en quasi alle beperkende maatregelen zijn afgeschaft, is het aangenaam vast te stellen dat ook de filmclubs terug kunnen opstarten.
De gedwongen stilstand van 18 maanden is wel niet goed geweest, maar ik stel vast dat de meeste clubs de draad ongeschonden terug kunnen opnemen.
In deze nieuwsbrief een oproep om uw opgenomen beelden perfect te monteren, een stand van zaken m.b.t. het filmfestival en een technische benadering van 4K , 6K en 8K als huidige en toekomstige beeldresoluties.
Aanvang van het montageseizoen.
De mooie opnames die u deze zomer en onder de najaarszon van september hebben kunnen maken, moeten nu verwerkt worden.
De kortere dagen duwen ons meer naar de gezelligheid van de montagetafel waar we de opgenomen beelden verwerken.
Dit montagewerk is zeer belangrijk want het maakt of kraakt de prachtige beelden die u opgenomen hebt.
Wees, bij de montage, steeds uw verhaal indachtig.
Elk beeld moet zinvol zijn, de overgangen moeten logisch zijn. Uw beelden moeten overgoten worden met een klankband die deze beelden aanvult en niet domineert. Hierbij zijn live geluiden, tekst en muzikale ondersteuning, in die volgorde, essentieel.
Hou er mee rekening dat u uw film maakt voor uw publiek. Wie dit is, mag u zelf bepalen;  uw gezin, uw vrienden, de leden van de club, de jury op een filmwedstrijd, of de ganse wereld via het internet.
Maar u maakt uw film niet om in de kast te leggen en nooit meer te bekijken. Dus maak er een meesterwerk(je) van.
Filmfestival 2021 
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld heeft de VAC haar Filmfestival 2021 moeten verschuiven naar 15 en 16 januari 2022. Noteer deze datum zodat u zeker uw collega’s filmers kan komen aanmoedigen.
Momenteel zijn er al meer dan 50 films ingeschreven.
Wanneer is 4K voorbijgestreefd? 
De laatste jaren zien we dat het quasi onmogelijk is om nog een TV toestel te kopen dat geen 4K kan weergeven en, eventueel, ontvangen.
Meer nog, de meeste producenten stellen al een 8K TV toestel voor.
Deze resoluties worden zeker niet gebruikt door de klassieke TV stations, want zelfs niet elk station zendt al uit in Full HD.
Maar in feite is momenteel 4K wel de norm. Streaming-diensten en internet nemen de taak van TV stations over en deze hebben wel de mogelijkheid om 4K te verspreiden.
Een 4K-signaal bevat vrij veel informatie die moet overgebracht worden. Het transport van deze signalen is niet altijd even eenvoudig.
In België kennen we overwegend kabel-distributie. Deze wordt gebruikt om zowel TV-beelden als internetverbindingen terzelfdertijd te verzorgen.
In die zin hebben we geluk omdat de transmissiesnelheid voldoende groot is om de beeldinformatie van een 4K-productie, feilloos over te brengen. De kabeldistributiemaatschappijen werken ook constant verder aan het verbeteren van de transmissiecapaciteit door nieuwe kabels (glasvezel) en nieuwe compressietechnieken te gebruiken.
Ook de komst van 5G zal de transmissiesnelheid van data enorm versnellen waardoor meer informatie per seconde kan verzonden en ontvangen worden.
Op het internet wordt er weinig oud beeldmateriaal verwijderd. Hierdoor vinden we nog altijd DV beelden van 360 en 480 lijnen.
Maar door de slechte kwaliteit van deze beelden wordt er minder naar gekeken. Full HD is momenteel de minimum norm die op het internet geplaatst wordt en 4K beelden komen er dagelijks in grotere aantallen bij. We merken dit jaar een exponentiële toename van 4K-beelden.
Zeker bij de grotere smart TV toestellen, waar we ook internet op kunnen zien, is het belang van goede kwaliteitsbeelden belangrijk.
De opkomst van 4K-TV schermen en het aanbod van 4K-beelden via het internet of via Streaming diensten die op de Smart-TV kunnen bekeken worden, maken de kijker, vertrouwd met de verbeterde beeldkwaliteit.
Tevens worden de TV toestellen steeds groter zodat een betere kwaliteit ( meer pixels op het scherm) noodzakelijk werd.
Deze betere beeldkwaliteit wordt voor de toeschouwer een nieuwe norm.

8K beelden vinden we ook al terug op het internet, maar dit staat nog in zijn kinderschoenen. Hoe lang het zal duren voor 8K belangrijk wordt, is nog koffiedik kijken. We moeten echter niet denken dat het geen vaart zal lopen, want dan maken we dezelfde fout als toen we de overgang maakten van DV naar Full HD en nu naar 4K.
Tot op vandaag hebben we moeten vaststellen dat er elke 10 jaar een hogere resolutienorm bijkomt.
Als u dan weet dat de 4K norm voor beeldschermen in 2013 op de markt kwam, dan kunt u zelf rekenen om te weten wanneer 8K zijn intrede doet onder de vorm van nòg grotere TV’s ( de huidige standaard is 55 inch) en wie weet wanneer de oprolbare Tv-schermen hun intrede doen.
Heeft dit gevolgen voor ons als amateurcineasten?
Als amateurcineasten kunnen we niet achterblijven wat betreft de kwaliteit van de beelden die wij maken. Dit impliceert dat opname en montage ook moeten overschakelen naar 4K.
Dat dit kosten meebrengt is, spijtig genoeg, niet te ontkennen. Voornamelijk bij de postproductie zijn er aanpassingen die moeten gebeuren.
De montage monitor moet 4K  kunnen verwerken. Maar ook de montage-computer moet voldoende sterk zijn om deze beeldinformatie te kunnen verwerken. Gelukkig dat de meeste computers heden ten dage voldoende krachtig zijn en dat snelle SSD schijven betaalbaar worden zodat dit geen hinder is.
Qua camera zijn er minder problemen. De prijzen van de videocamera’s zijn sterk gedaald. Quasi elke camera die verkocht wordt of elke DSLR camera waarmee gefilmd wordt, kan 4K opnemen. Zelfs zonder een specifieke camera kan er ook via een moderne Smartphone of I-phone in 4K opgenomen worden.
We zien nu reeds dat al vele camera’s ook  in 6K kunnen opnemen, en we beginnen de eerste 8K camera’s op de markt te vinden.
Bij de betaalbare 6K camera’s vinden we oa:
Panasonic SH1                                                                  3999 euro
GoPro Max                                                                          509 euro
Canon Eos R5 ( 8K mogelijk)                                        4549 euro
Z-Cam E2-S6                                                                    3899 euro
Sony PXW-FX9V                                                            13310 euro
Panasonic AU-EVA1                                                        6999 euro
Panasonic GH6                                                                2500 euro
Blackmagic Design Pocket 6K cinecamera                 1999 euro
Panasonic GH5 en GH5S                                               1599 euro
Red Epic M Dragon                                                        4939 euro
( deze prijzen zijn richtprijzen die ik zelf heb opgezocht, maar die ik niet garandeer)
Hou er wel mee rekening dat deze prijzen meestal enkel het camerahuis omhelzen. De aankleding; lenzen, zoekers, aangepaste voeding e.d. moet er eventueel nog bij gerekend worden.
De komst van H265 als nieuwe codec geeft de mogelijkheid om 6K beelden te kunnen verwerken zonder speciale omzettingen te moeten doen.
6K – 6144 x 3160 pixels is een overgangsformaat dat gebruikt wordt om een perfect 4K beeld te bekomen na de post-productie bewerkingen.
Opnemen in 6K biedt de mogelijkheid op de ruwe videobeelden optimaal te kunnen bewerken met aanpassing van de beelduitsnede, eenvoudigere beeldstabilisering, bewerking van kleur en scherpte – zodat een perfect 4K beeld overblijft.
De bedoeling van 6K is een beter beeld te kunnen genereren in 4K. Dat we dit als tussenstap moeten zien naar 8K video is duidelijk.
Het feit dat elke belangrijke producent van video camera’s en van TV toestellen nu hier mee bezig is, bewijst dat er een nood aan deze hogere resoluties is en zal zijn.
Wij kunnen de evolutie maar een betere beeldkwaliteit niet tegengaan en zullen moeten mee evolueren. Onze hobby is een audio- visuele hobby.
Het woord ‘visueel’ is zeer belangrijk, want toeschouwer kunnen veel sneller iets zien dat iets horen. Het beste verhaal, de beste geluidsband, de knapste montage, het vergt beelden van de beste kwaliteit.
Indien dit niet het geval is, gaat één deel, het visuele verloren.
We kunnen dus niet anders dan mee evolueren om ons productiewerk niet te laten lijden aan minderwaardige beeldopnames.
Veel filmgenot en zoals ik bij de aanvang van deze nieuwsbrief heb gezegd, maak een mooie film. Dit is onze hobby, en wij moeten er fier op zijn dit te kunnen doen.
Marc Huygelen
Voorzitter VAC