Nieuwsbrief 11 – 2022

Dag VAC’er,
Dag Amateur-cineast,

Filmfestival 2022

Het filmfestival 2022 van VAC heeft begin november plaatsgevonden.
Na twee jaar eindelijk weer een VAC- filmfestival in de schouwburg Ermenrike te Kieldrecht.
De vraag kan gesteld worden of dergelijk filmfestival in een mooie projectiezaal nog wel zin heeft.
Alles zou immers ook digitaal kunnen gebeuren, zowel de filmprojectie als de jurering, het interview met de cineast en de communicatie tussen cineast en jury.
Het antwoord is echter gewoon: JA.
Het elkaar fysiek ontmoeten en informatie uitwisselen, de sfeer opsnuiven en vooral de films beleven op een groot scherm in het bijzijn van jury, cineasten en publiek, valt niet te vervangen.
De uitslag van het festival is op onze website terug te vinden.
Hieronder worden de impressies van Guido De Coninck, voorzitter van de Jury, weergegeven.
————————————————————————————-
Voorzitter jury VAC
Op zondag 6 november, zaterdag 12 en zondag 13 november maakte ik deel uit van de 5-koppige jury voor de beoordeling
van 60 films.
Hierbij werden er toch mooie resultaten behaald met 6 keer GOUD.
De videofilm die het meeste Goud plus punten van de jury bekwam en tevens de grote prijs van het VAC filmfestival behaalde is: “ Een vleugje lavendel“ van Urbain Appeltans.
Het is een fictiefilm die gaat over dementie. Het langzaam verdwalen in een vreemde wereld wordt hier prachtig weergegeven. De geur van lavendel brengt echter de geliefden terug samen.
De tweede prijs gaat naar een beklijvende documentaire van Jean Paul Grauwels : “ Rwanda, 25 jaar later “.
Het gaat over de grootste genocide waarbij in 3 maanden tijd naar schatting 800.000 doden zijn vermoord.
Tevens doet het ons ook terugdenken aan de dood van 7 Belgische para’s die een gedenkzuil gekregen hebben.
De derde prijs en tevens de bijzondere prijs voor de fotografie gaat naar Irma De Moor met “South Luangwa National Park “.
De wijze waarop de wilde dieren beschreven worden en de prachtige dichtbij opnames met telkens aangepaste muziek hebben voor dit gouden resultaat gezorgd.
Maar ook de fictieve toekomstfilm “Hunker” van Werner Hageman werd gesmaakt. De gezochte witte decors en de aangepaste personages die de maniacale netheid in een “witte” kille wereld van het jaar 2060 typeren zorgden ook voor de bijzondere prijs voor het verhaal.
Dat is eveneens het geval met “WIFF, de musicalist” van Werner Van den Bulck. De parallelmontage tussen de repetities en de voorstelling zelf waren prachtig in beeld gebracht. Maar ook het er naartoe leven van al de vrijwilligers om deze musical te willen doen blijft je als toeschouwer hunkeren naar het vervolg van het verhaal.
Deze prent behaalde dan ook terecht de bijzondere prijs voor de continuïteit van het beeld en het geluid.
Een laatste “Gouden” filmproductie was “ Wind of no return“ van Hector Vansina.
Deze documentaire geeft ons het enorme leed mee dat de eerste atoombom op Hiroshima heeft veroorzaakt.
Tenslotte gaf de jury de bijzondere prijs de originaliteit aan de 1 minuutfilm “SplitTime “van François Wouters.
De maker heeft ons hier aangetoond in een splitting image dat tijd verstrijkt verschillend bij verschillende mensen.
De bijzondere prijs voor het in beeld brengen van de gevolgen van de COVID epidemie wordt door op een mooie wijze in beeld gebracht in de film van Willy Van der Linden: “Waar zijn al die tortelduifjes heen?” In de eenzaamheid van de covid-quarantaine herinnert hij zijn liefjes uit zijn jongere dagen.
Verder dienen wij toch te constateren dat nog 16 andere videoproducties met Zilver Plus en 21 met Zilver werden beloond.
Wij mogen dus zeker spreken van een zeer mooi resultaat.
De enige belangrijke opmerking bij al de juryleden is dat onze kortfilms soms nog te lang zijn.
Dit kan alleen maar vermeden worden door je eindproduct te tonen aan een niet filmer of iemand die nooit bij de opnames betrokken is.
Zij zullen dan u wel zeggen dat er opnames te lang, overbodig of van het onderwerp te veel afwijken.
Met andere woorden: We have to kill our darlings!
Toch wou ik in naam van de overige juryleden het bestuur van VAC willen bedanken voor de inspanningen die ze 3 dagen lang hebben geleverd.
Wij kunnen besluiten dat dit festival voor ons en iedereen die hieraan deelgenomen heeft een feest is geweest.
Met dank en vriendelijke groeten,
Guido De Coninck
Voorzitter jury VAC-filmfestival
———————————————————————————-
Lidgeld 2023
Voor 2023 is het lidgeld optrekken naar 35 Euro.
In deze 35 euro is ook het gebruik van de library muziek – Freeplaymusic – inbegrepen.
De door VAC aangeboden library muziek is toegankelijk voor alle leden. In tegenstelling tot individueel aankopen van library muziek (wat de kost veel duurder maakt) heeft VAC heeft er voor gekozen Freeplaymusic als onderdeel van het lidgeld te aan te bieden, zodat de individuele kost laag blijft.
Gezien Freeplaymusic een Amerikaanse library is, moeten wij deze in dollars betalen. De dollar is meer dan 15 % gestegen in waarde (de euro is verminderd in waarde) zodat de kost zwaarder begint door te wegen.
Ook zijn de kosten voor het organiseren van een filmfestival enorm gestegen. Hetzelfde geldt voor de kost van de website (ondanks het feit dat wij deze in eigen beheer onderhouden) en de kost voor de verzekeringen.
Het bestuur blijft zich kosteloos inzetten voor haar leden. Vermits zelfs de door de bestuurders gemaakt onkosten (o.a. verplaatsingskosten) niet verrekend worden, is deze inzet echt gratis.
Uw bijdrage blijft de enige bron van inkomsten voor de VAC. Zonder uw lidmaatschap zal de VAC haar activiteiten niet meer op dezelfde wijze kunnen blijven uitoefenen.
Daarom deze oproep om uw lidmaatschapsbijdrage te storten voor de feestdagen zodat wij ons budget voor volgend jaar kunnen maken. Op basis daarvan kunnen de activiteiten gepland worden.
Het rekeningnummer van VAC is BE20 7310 1417 0156. Gelieve uw naam en /of uw lidnummer in de mededeling te melden.
Alle leden zullen nog individueel aangeschreven worden om hun lidmaatschap te hernieuwen, maar het kan eveneens via de club gebeuren als de club hiervoor het nodige wenst te doen.
Veel filmplezier
Marc Huygelen
Voorzitter VAC