Nieuwsbrief 2 – 2024

Beste VAC’er,
Beste amateurcineast,
Zoals aangekondigd zal er in 2024 voor VAC veel veranderen.
Gezien onze huidige financiële toestand zullen wij de VZW ontbinden. Maar niet enkel het financiële heeft tot deze beslissing geleid. Ook de administratieve regels die moeten gevolgd worden, zijn te omvangrijk voor een vereniging zoals VAC.
Persoonlijk kan ik minder tijd aan de VAC besteden. Dit heeft tot gevolg dat de VAC enkel kan blijven verder werken als er andere bestuurders komen die en de taken van alle uittredende bestuurders overnemen, en die ook een groot stuk van mijn taken zullen waarnemen.
Daarnaast zullen wij op zoek gaan naar medewerkers die bereid zijn mee een festival te organiseren. Iedereen kan hier zich als kandidaat opgeven. Deze kandidaten kunnen via mail zich kenbaar maken. In tegenstelling tot alle voorgaande jaren wens ik echter niet alle werk van het organiseren van een festival te dragen.
Indien er liefhebbers zijn die willen meewerken, als bestuurder en/of medewerker om het festival verder te zetten, dan verwacht ik tegen einde maart hierover een berichtje.  Mijn mailadres is:  voorzitter@vac-film.be
Marc Huygelen
Voorzitter VAC

De filmclub Mecina organiseert een filmfestival ter gelegenheid van hun 75 jaar bestaan.
Guido de Coninck heeft mij dan ook gevraagd een oproep te publiceren om dit festival te promoten en om deelnemers te zoeken.
Hierna de mail die ik heb ontvangen.
Beste cineast en filmliefhebber,
In het kader van de viering van 75 jaar filmclub MECINA uit Mechelen richten we een filmwedstrijd in voor niet-professionele filmers.
De deelname aan de wedstrijd is gratis.
De film heeft als onderwerp “NATUUR” in de breedst mogelijke zin van het woord.
De film mag een projectie lengte hebben van maximaal 5 minuten, aftiteling inbegrepen.
De film is gemaakt door (een) niet-professionele filmer(s).
Films in het kader van een opleiding zijn toegelaten.
De cineast is in het bezit van de nodige rechten op beeld en klank.
Inschrijven (met vermelding naam en adres van de cineast) op het volgende e-mailadres:  filmclubmecina.natuur@telenet.be
Er mogen maximum 2 films per cineast ingediend worden.
Afsluiting van de inschrijvingen: 1 oktober 2024.
De films dienen ingestuurd via WE TRANSFER naar filmclubmecina.natuur@telenet.be  uiterlijk op 15 oktober 2024.
De films dienen in het formaat .MPEG of .MP4 aangeboden, maximaal full HD (1920×1080)
Een jury onder voorzitterschap van de bekende “Onze Natuur” cineast Pim Niesten en met deelname van Breedbeeld zullen dan de geselecteerde natuurfilms beoordelen.
De proclamatie vindt plaats tijdens de viering op zondag 17 november 2024 in Cinema Lumière Mechelen.
De beste films zullen daar op groot doek voor het publiek geprojecteerd worden.
Alle deelnemers worden veel succes en filmplezier toegewenst.
Beste filmgroet
Guido De Coninck
voorzitter filmclub MECINA