Nieuwsbrief 3 – 2020

Beste Filmvrienden, Beste VAC’ers

 Covid19 – Corona virus

Sinds de vorige nieuwsbrief, medio februari, is dit virus in onze samenleving binnengedrongen.
En hoe.
De laatste 2 weken worden we er elke dag meer en meer mee geconfronteerd.
Nog nooit was de samenleving zo angstig zoals nu.
Dit heeft zeer vele gevolgen voor ons amateurfilmers.

Filmwedstrijd/festival VAC 2020.

De door de overheden genomen maatregelen in deze Corona crisis, èn het feit dat onze leden grotendeels in de Corona-risicogroep zitten, èn ons gezond verstand, dwingen ons tot minder populaire acties.
Wij zien ons verplicht, gegeven deze dramatische omstandigheden, de VAC-wedstrijd die gepland is voor het weekend van 25 & 26 april e.k., op te schorten.
Culturele manifestaties zijn in de gemeente Beveren immers nu al verboden tot en met 3 mei 2020.
Van zodra deze CORONA-crisis voorbij is zullen wij, afhankelijk van het tijdstip en de beschikbaarheid van de locatie, een nieuwe datum vastleggen.
Wij betreuren dit omdat er al vele films ingeschreven hadden en de kwaliteit van de ingeschreven films van een hoog niveau is.

Verdere activiteiten van VAC in 2020.

Nu een planning van de toekomstige activiteiten meedelen is onmogelijk.
Zelfs het bestuur kan niet meer samenkomen om te vergaderen.Hetzelfde voor alle filmclubs.
Ook daar zijn de activiteiten stopgezet en laat ons hopen dat ze in september onder een nieuw en gezond gesternte terug kunnen hervatten.
Dit neem niet weg dat wij nu zoeken naar middelen om toch contact te hebben; videogesprekken, video conferenties, video seminaries.
Het bestuur van VAC test wat mogelijk is.
Eerst onderling en dan naar de leden.
In volgende nieuwsbrief houden wij u hiervan op de hoogte.
Wees in deze CORONA-tijden voorzichtig en blijf gezond,
Marc Huygelen
Voorzitter VAC