Nieuwsbrief 1 – 2018

Beste filmvrienden, Beste VAC-ers,

Het einde van 2017 geeft ons de mogelijkheid om terug te kijken naar hetgeen wij gerealiseerd hebben dit jaar en vooruit te kijken naar 2018.
2017 was voor VAC een jaar waar meer dan 45 films geprojecteerd  werden in de 2 dagen van ons jaarlijks  festival.
In oktober werden de bekroonden op een schitterend filmgala gelauwerd.

Voor 2018 is er geen politiek van luchtkastelen vol beloftes, maar aanknopen met vorige filmclubtradities.

De samenwerking met FreePlayMusic wordt verlengd.

FREEPLAYMUSIC is in het lidgeld van VAC  opgenomen.
Elke film voorzien van deze muziek, waarvan wij een Cue-sheet ontvangen, kan ook zonder moeilijkheden op YouTube gepubliceerd worden.
We maken het nog gemakkelijker uw gading in het immense muziekaanbod van FreePlayMusic te vinden, door in januari een tutorial online te plaatsen in het Nederlands.
Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe u op eenvoudige wijze tot een goed resultaat kan komen.

OPLEIDINGEN

Drones:
Wij voorzien in het voorjaar een uitgebreide introductie over het gebruik van Drones.
Alle pro’s en contra’s, addertjes onder het gras, omgaan met de strenge wetgeving, handige tips, verplichte opleidingen, brevetten en dies meer komen aan bod.
Nieuwigheden in de filmwereld:
Technische en artistieke vaardigheden die het filmen en de eindmontage in een nieuwe en betere richting stuwen.
Beurzen
Bij voldoende belangstelling zullen wij in 2018, een uitstap naar de grootste beurs voor video, audio en aanverwanten, het IBC te Amsterdam, organiseren.

WEDSTRIJDEN

Wegens gebrek aan subsidies is  2017 gekenmerkt door het einde van enkele provinciale verenigingen.
CVB  heeft zijn laatste overgangsjaar doorgemaakt waarbij haar uitstraling naar de filmamateurs stelselmatig werd afgebouwd om vanaf 2018 enkel nog als ondersteunende koepel te functioneren.
Op het VAC festival van 14 en 15 april  2018 herstelt VAC de traditionele relatie tussen Clubwedstijd en Nationale Wedstrijd.
Elke VAC-cineast die op clubniveau zilver of 70 % scoort met zijn/haar film kan automatisch deelnemen aan de VAC-wedstrijd.
Een door de clubvoorzitter getekend attest staat hiervoor garant.
Hierbij knoopt VAC weer aan bij de normen die ten tijde van NAB en nadien CVB gebruikelijk waren.
Met dit verschil dat VAC kan garanderen dat elke film ook effectief publiek geprojecteerd zal worden.
Een jury zal, naar aloude VAC-traditie, elke geprojecteerde film onmiddellijk beoordelen en haar oordeel publiek toelichten.
VAC hecht zeer veel belang aan de persoon achter de cineast.
Daarom wil VAC dat elke cineast erkend wordt als dusdanig en stelt hem voor aan het publiek.
Zoals in het verleden zal de wedstrijd doorgaan in de  zaal – Ermenrike in Kieldrecht – in schitterende filmomstandigheden.

Wie biedt meer ???

Maar zoals elk jaar leeft VAC niet van subsidies maar enkel van uw lidgelden.
Voor slechts 25 euro kan u als lid van VAC genieten van alle bovengenoemde activiteiten.
Voor alle inlichtingen verwijzen we graag naar onze website:   www.vac-film.be
Voor wie film in het hart draagt:  steun uw filmvereniging VAC met je lidgeld, je deelname aan de wedstrijd en je aanwezigheid op de diverse cursussen.
U kan storten als Club of persoonlijk via deze rekening:   BE20 7310 1417 0156 van VAC vzw
Zo blijven we de beste vrienden !!!
Eigenlijk zijn we niet alleen “ Vlaamse Amateur Cineasten “ maar ook en vooral “ Vrienden Amateur Cineasten “.
Onze beste wensen voor een gezond en succesvol  2018

Het VAC-bestuur,
Marc Theeuws,  Roald Roos,  Jean Averals,  Erna Schelvis,  Marc Huygelen