Nieuwsbrief 10 – 2022

Dag VAC’er,
Dag Amateur-cineast,

Projectievolgorde Filmfestival 2022
Hierbij de projectievolgorde voor ons festival van 6, 12 en 13 november 2022.
Zoals u kunt lezen starten wij om 10.30 uur en eindigen de laatste projecties om +- 18.00 uur.
Op zondag 13 november 2022 zal, na de laatste film, de jury zich terugtrekken om de speciale prijzen toe te kennen.
Deze worden dan onmiddellijk bekend gemaakt.
Daarna volgt een receptie, aangeboden door VAC, waarbij kan nagepraat worden over de geprojecteerde films.
Tevens kunnen de contacten, die de laatste jaren onder COVID te lijden hadden, terug vernieuwd worden.
Het filmfestival vindt plaats in het OC Ermenrike, Tuinwijkstraat 66 te Kieldrecht. De projectiezaal is onveranderd gebleven. Deze was al perfect.
Wel heeft het cafetaria een volledige transformatie ondergaan, waarbij ze niet alleen groter, maar ook luchtiger werd. Meer dan in het verleden is het OC Ermenrike een voorbeeld van hoe een cultureel centrum anno 2022 er zou moeten uitzien.
Het bestuur van VAC, en zeker de deelnemende cineasten rekenen op uw aanwezigheid. Een film wordt immers gemaakt voor een groot publiek.
Breng daarom nog wat sympathisanten mee.
Tot op het festival.
Marc Huygelen
Voorzitter VAC
PS:
Wij trachten het festival te streamen. Tot nu toe hebben wij nog geen streaming gedaan. Wij willen naast de films, ook het gebeuren in de zaal weergeven. Wij denken hierbij aan de puntentoekenning na elke film, de toelichting door de jury en de voorstelling van de realisator van de film.
Momenteel zijn wij de laatste tests aan het doen. Het enige wat we niet kunnen testen is de internetverbinding van het OC Ermenrike. Dit blijft voor ons de onbekende parameter, die mee het succes of de mislukking van het streamen van dit festival zal bepalen.
Volgende week zal u, als lid van VAC, een inlogcode ontvangen. Hierdoor maken wij het streamen niet openbaar, maar beperken wij het tot onze gesloten kring.