Nieuwsbrief 10 – 2021

Beste VAC’er,

COVID is aan een 4de golf begonnen en deze spaart niemand, ook geen gevaccineerden. Wel zijn voor de gevaccineerden de gevolgen minder zwaar.
Dit neemt niet weg dat voorzichtigheid geboden is, want onze clubwerking kan in het gedrang komen indien er besmettingen zouden plaatsvinden.
Toch hoop ik dat iedereen dit jaar al voldoende filmmateriaal gefilmd heeft om een mooie film van te maken.
In deze nieuwsbrief een mededeling met betrekking tot de lidgelden 2022, het gebruik van Freeplaymusic en de opleiding die wij dit jaar nog voorzien.

Lidgelden 2022

Voor 2022 blijft het lidgeld behouden op 25 euro.
Alle leden zullen nog individueel aangeschreven worden om hun lidmaatschap te hernieuwen, maar het kan eveneens via de club gebeuren als de club hiervoor het nodige wenst te doen.
In deze 25 euro is ook het gebruik van de library muziek  Freeplaymusic inbegrepen.
In tegenstelling tot andere library muziek is deze muziek toegankelijk voor alle leden. VAC heeft er immers voor gekozen Freeplaymusic  als onderdeel van het lidgeld te zien, zodat de individuele kost laag gehouden kan worden.
De films voorzien van Freeplaymusic mogen ook op YouTube geplaatst worden.

Filmfestival 2021 

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, heeft de VAC haar Filmfestival 2021 moeten verschuiven naar 15 en 16 januari 2022. Noteer deze datum zodat u zeker uw collega’s filmers kan komen aanmoedigen.
Momenteel zijn er al meer dan 50 films ingeschreven.
Belangrijk is dat niet enkel de deelnemers, maar ook al hun supporters en alle  filmliefhebbers tijdens dit weekend afzakken naar Kieldrecht, om de vele kwalitatief hoogstaande films te bewonderen en met de makers ervan contact te hebben.

Gebruik van Freeplaymusic in uw films

 Zoals iedereen weet biedt VAC Freeplaymusic aan als muziek library . Deze library muziek mag gebruikt worden in uw films  voor zover deze films geen commercieel belang hebben. Hierbij dient het begrip commercieel zeer breed geïnterpreteerd te worden. ( vb Het aanwezig zijn op een commercieel opgezette website, al is het gratis, wordt aanzien als commercieel gebruik want uw film geeft mee inhoud aan deze website).
Bij de aftiteling dient u duidelijk te vermelden dat de muziek afkomstig is van Freeplaymusic.
Wij doen dit al sinds 2010 toen het gebruik van commerciële muziek, zoals was afgesproken met SABAM, door hen beëindigd werd.
Ondertussen is deze library al enorm gegroeid.
Het gebruik van Freeplaymusic in uw films die via YouTube worden publiek gemaakt is toegelaten.
Daarom is het belangrijk dat u na de initiële projectie in de club en op de filmfestivals, uw film niet in de kast belandt maar dat u via een eigen YouTube kanaal, of via een YouTube kanaal van de club gepubliceerd wordt. Zo ontstaat de mogelijkheid dat uw films door veel meer mensen kunnen gezien worden.
Het gebruik Van Freeplaymusic en het opzetten van een YouTube kanaal zal toegelicht worden op de werkvergadering die zal doorgaan op 11/12/2021 in de clublokalen van de Beverse filmclub te Vrasene  (Eerstdaags zal u hierover een uitnodiging ontvangen)

Opleiding 11/12/2021

Op 11/12/2021 zal VAC een opleidingsdag organiseren in de lokalen van de Beverse Filmclub te Vrasene.
Alle leden van de VAC worden hier op uitgenodigd.
Agenda en Onderwerpen
10.00 uur         ( Marc Huygelen)
Het gebruik van FreePlayMusic.
Het zoeken van CC muziek en het gebruik ervan
Het opzetten en gebruik van een Youtube kanaal.
12.00 uur          middagpauze
13.00 uur         (Roald Roos) 
Het gebruik van Google Earth studio
15.00 uur         (Rudy Willox) 
Dynamische Cutting
Vermits de muziek ( geluid)  een onderdeel is van Dynamische Cutting,  zal ‘het gebruik van muziek’  voor een stuk behandeld worden voor 12.00 uur. ( Rudy Willox)
U zal eerstdaags voor deze opleiding, per afzonderlijke mail, nog een uitnodiging ontvangen.
Via bijgevoegd formulier kunt u hier inschrijven.
Veel filmgenot, en zoals ik bij de aanvang van deze nieuwsbrief heb gezegd, maak een mooie film. Dit is onze hobby, en wij moeten er fier op zijn dit te kunnen doen.
 Marc Huygelen
Voorzitter VAC