Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

VAC vzw is verplicht op een open en transparante wijze de in ons bezit zijnde gegevens van alle natuurlijke personen te beschermen en te verwerken. De wettelijke basis hiervan vinden we in de Algemene Verordening Gegevensbescherming  kortweg (GDPR)
Hiervoor hebben wij een privacy policy opgesteld die duidelijk maakt welke gegevens wij bijhouden waar wij ze halen en wat we ermee doen. Tevens hebben wij de interne privacy procedures die reeds van toepassing waren, aangepast zodat ze conform zijn de GDPR verordening.   Deze procedures hebben betrekking op de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens als lid ( en ex-lid of toekomstig lid) bijhouden, hoe wij de veranderingen eraan registreren, welke actie wij ondernemen in geval van datalek.
Marc Huygelen
Voorzitter