Nieuwsbrief 8 – 2020

Beste Filmvrienden,
Beste VAC’er,
 
Dat dit filmjaar voor ons als amateurs niet onder het beste gesternte verloopt, is alom geweten.
Quasi alle groepsactiviteiten zijn stopgezet. Bij het rondvragen naar de huidige sfeer tussen de amateurs stellen we vast dat deze ondermaats is.
Het gezellig samenkomen, het in groep films bespreken en verbeteren, op een uitzondering na ligt alles stil.
Tevens hebben de beperkte reismogelijkheden ook als gevolg dat er quasi geen reisdocumentaires gemaakt worden dit jaar.
Hopelijk zal vanaf volgend jaar, als alle restricties wegvallen, de optimistische sfeer terugkomen.
Tendensen in het aanbod van camera’s.
Op commercieel vlak zien wij wel een verschuiving van het aanbod van camera’s.
Het aanbod van filmcamera’s  voor de amateur die wij vroeger in grote aantallen in de winkels tegenkwamen wordt beperkter.
Meer en meer wordt de ‘ filmcamera’ vervangen door een gespecialiseerd toestel.
Hierbij kennen we de:
cinecamera’s  (vb  Blackmagic)
systeemcamera  ( vb Fujifilm )
action camera’s  ( vb  GoPro)
smartphone camera (vb Iphone)
vlogcamera (vb Sony ZV-1)
Natuurlijk blijft de traditionele camcorder ook nog beschikbaar.
Producenten maken camera’s waar zij een grote markt voor zien. Vandaar de opsplitsing in verschillende soorten camera’s.
De cinecamera en de systeemcamera richten zich tot de kleinere professionele filmmaker of de betere amateur  die meestal met meerderen een productie maken.
De actioncamera, de smartphone camera en zeker de Vlogcamera richten zich naar gebruikers die hun productie met weinig middelen realiseren. De nabewerking moet ook tot een minimum beperkt blijven of zal zelf helemaal wegvallen en deze films worden via You Tube in de wereld gebracht.
De kwaliteit van deze toestellen is enorm aan het stijgen. Ze beschikken tegenwoordig allemaal over 4K opnamekwaliteit.
Het grote verschil tussen deze twee groepen camera’s is de kwaliteit van de opname-informatie. Dit heeft als gevolg dat bij de cinecamera’s en de systeemcamera’s een postproductie niet enkel mogelijk maar ook noodzakelijk is. Bij de action camera’s, de smartphone- en de vlog- camera is het niet de bedoeling zware postproducties door te voeren.
Uw Camcorder is een compromis tussen de 2 voorgaande groepen van camera’s. Het biedt de mogelijkheid vlot, kwalitatief zeer mooie opnames te maken en de opgeslagen beeldinformatie van voldoende groot om een degelijke postproductie te doen.
Voor alle genoemde types van camera’s worden vele accessoires aangeboden die zeer zinvol zijn.
Een statief, vroeger een absoluut noodzakelijke accessoire om een stabiel beeld te maken is momenteel niet meer het enige wat voorhanden is.
In de volgende nieuwsbrief zal ik hierover verdere toelichting geven
Maar de beste camera heeft geen zin als je er niet mee filmt. Dus gebruikt uw bestaand toestel of, als het niet meer werkt, kijk goed wat u ter vervanging wenst ( misschien is een goede smartphone al voldoende).
Uw film publiceren op Youtube.
Film alles wat voor u belangrijk is. Wenst u er niet mee naar buiten te komen in clubverband, zet het dan op You Tube zodat u deze film overal kunt zien. Als uzelf niet weet hoe u uw film op You Tube moet zetten, dan kan VAC u steeds hierin helpen. Gewoon een mail sturen naar techniek@vac-film.be en wij zullen u binnen de korst mogelijke tijd hierin bijstaan.
Met beste filmgroeten,
Marc Huygelen
Voorzitter VAC