Nieuwsbrief 5 – 2018

Beste filmvrienden,

GDPR

Op 11 mei 2018 hebben wij ons privacy beleid aan u kenbaar gemaakt.
Het is belangrijk deze mail te lezen.
Gelieve de gegevens die wij van u hebben te verbeteren, indien ze fout zijn, en ze samen met uw formeel akkoord over dit privacy beleid per reply terug te zenden.
Wij rekenen op uw medewerking.

Opleiding / infodag op zaterdag 26/5/2018

In deze nieuwsbrief wensen wij u nogmaals te herinneren aan de VAC- opleidingsdag in het OC ‘t Klooster te Vrasene, op zaterdag 26 Mei 2018
Van 10.00 tot 12.30. uur wordt toelichting gegeven over auteursrechten bij gebruik van muziek voor uw film.
1. Freeplaymusic – de library muziek die VAC aanbiedt, inbegrepen in het lidgeld
2. Creative Commons ‘rechtenvrije muziek’, met toch nog enige beperkingen.
Centraal op deze infodag staat het thema: Filmen met Drones.
Van 14.00 tot 16.00 uur zal Paul Lacroix, gediplomeerd drone piloot en drone filmer, een uiteenzetting geven die alle aspecten van het filmen met drones uit de doeken doet
Niet enkel de verschillende types drones, ook het wettelijk kader en de opleidingsverplichtingen worden toegelicht
Indien het weer dit toelaat, zullen demonstratievluchten gegeven worden.
Ter afsluiting van de dag zal tussen 16.00 en 17.00 uur aandacht besteed worden aan enkele nieuwigheden in de filmwereld.
1. Het gebruik van de Gimbal ( aan de hand van een Zhiyun Crane 2)
2. Het gebruik van een externe monitor met of zonder recorder ( Atomos Shogun Flame)
Gelieve in te schrijven via klikken op dit inschrijvingsformulier.

Filmfestival ’Grenspark – Groot Saeftinghe’

Op 9 en 10 maart 2019 voorziet de VAC in samenwerking met de twee Beverse Filmclubs en Natuurpunt een Filmfestival met als thema het ’Grenspark – Groot Saeftinghe’.
Dit is een natuurgebied op Belgisch èn Nederlands grondgebied, ter compensatie van de uitbreiding van de Antwerpse haven.
Op 8 mei 2018 had een vergadering plaats met Natuurpunt waar de laatste punten werden besproken.
Dit festival richt zich tot alle films over dit gebied, gaande van de natuur, de mensen in en rond dit gebied, de haven, de interactie tussen dit alles, zowel gezien vanuit historisch als toekomstig perspectief.
Elke film die zelfs maar een klein deeltje ervan in de aandacht brengt ( bv. een film over de gemeente Doel) is belangrijk. U zal hierover nog een uitgebreide en specifieke mail krijgen.

Het VAC-bestuur