Nieuwsbrief 1 – 2022

Beste VAC’er,
Beste amateur-cineast,
Vooreerst alsnog mijn beste wensen voor 2022.
Ik hoop dat COVID 19 op zijn laatste beentjes loopt, of haar laatste grote variant kent, zodat wij ons stilletjes aan kunnen opmaken voor een normaal leven.
Dan kan iedereen terug films beginnen te maken. Of het nu reportages, reisdocumentaires, vakantiefilms of kortfilms zijn, als er maar terug kan gefilmd worden.
De clubwerking zal eveneens terug geactiveerd worden nadat deze alweer 2 maanden stil lag.
Ook voor VAC is het terug het moment om meer naar buiten te treden.
In deze nieuwsbrief zal ik spreken over de werking van VAC en zal ik voornamelijk de nadruk leggen op de werking van Freeplay Music.
De werking van VAC
VAC heeft als doel de amateurcineast te ondersteunen.
Een van deze ondersteuningsmogelijkheden is een bezoek van VAC aan uw club.
Vermits wij een club niet als afzonderlijk lid opnemen, is het voldoende dat een club via één of meerdere van haar leden die lid zijn van VAC, contact opneemt.  VAC kan bij deze club langskomen met een avondvullend programma.
Dit kan een technisch onderwerp zijn dat toegelicht en besproken wordt, maar het kan ook een filmavond zijn waarbij de VAC een aantal films zal laten zien uit haar bestand. Wij zullen aan de makers van de films wel vragen of zij dan ook wensen aanwezig te zijn.
Voor de clubs die belang hechten aan de werking van Freeplaymusic of het gebruik van muziek in het algemeen, kan ook een avond voorzien worden.
Daarnaast voorziet VAC haar filmfestival.
Wij zoeken nog steeds naar een projectiezaal om ons uitgesteld festival dit voorjaar nog te kunnen laten doorgaan. Deze zaal moet betaalbaar zijn en beschikbaar voor een volledig weekend. Spijtig genoeg hebben wij, ondanks onze inspanningen, nog niets gevonden.
Het bestuur is ondertussen ook aan vernieuwing toe. Van de 5 bestuurders zijn er 4 die al meer dan 10 jaar meedraaien.  Gezien hun leeftijd en de inertie die ontstaan is tijdens deze corona periode, wensen sommige zich uit het bestuur terug te trekken. Er is dus dit jaar dus nood aan nieuwe bestuurders te vinden zodat de continuïteit kan gegarandeerd blijven.
Freeplay Music
Freeplay Music is de library waarmee sinds  het ontstaan van  VAC een overeenkomst is afgesloten.
VAC koopt de rechten voor het gebruik van de muziekstukken die in hun library voorkomen.
In het lidgeld van 25 euro is het gebruik van deze library inbegrepen.
Momenteel slorpt deze overeenkomst het volledige lidgeld op. Enkel door meer leden te hebben (of de lidgelden te verhogen)  blijven er nog gelden over om de werking van VAC te financieren. Toch houden wij vast aan de verdeling van de kostprijs van de music library over alle leden zodat de kost per lid niet te zwaar is.
Op de website hebben wij een schriftelijke toelichting geplaatst die stap per stap uitlegt hoe je bij freeplaymusic moet inloggen, hoe je een keuze kunt maken en hoe je de gekozen stukken kunt downloaden.
Hiervoor klik je op   Werken met Freeplay Music –  schritelijke toelichting  Dit is een onderdeel van Freeplay Music, dat staat onder Muziek in de film.
Nog gemakkelijker is het volgen van de ‘tutorial’ die wij over dit onderwerp gemaakt hebben.
Je vindt deze tutorial ‘ Wegwijs in FPM – Tutorials ’ onder de rubriek  Muziek in de film  –  Freeplaymusic  –  Wegwijs in FPM – tutorials-  en op de rechterzijde van onze website onder Doel van VAC .
Tevens vindt je deze tutorial op Youtube.( https://www.youtube.com/watch?v=-cEq-Q7ru7s )
Om in te loggen is het paswoord voorbehouden voor de leden van VAC.
Enkel de leden mogen dit paswoord gebruiken. Elke niet-professionele cineast kan lid worden van VAC en krijgt  na betaling van het lidgeld het paswoord toegezonden.
Maak gebruik van Freeplay Music, het is er voor jullie. Ben je er nog niet mee vertrouwd, test dan deze music library. Als je wenst dat er toelichting gegeven wordt in je club, contacteer mij.
Veel leesgenot en/of veel genot met de tutorial.
Ik hoop dat deze nieuwsbrief een beeld geeft van de werking binnen VAC en de werking van Freeplaymusic.
Veel Filmplezier,
Marc Huygelen
Voorzitter VAC