Nieuwsbrief 12 – 2021

Dag VAC’er,
Dag Amateurcineast,
In deze eindejaarseditie van onze nieuwsbrief moeten we het spijtig genoeg nogmaals hebben over de gevolgen van COVID 19 op onze werking.
Daarnaast wens ik nogmaals het belang van de lidgelden te onderlijnen. De meeste van u hebben hun lidgeld al gestort.
Ik zal  in deze nieuwsbrief niet een nieuw technisch onderwerp aansnijden, maar een overzicht geven van de verschillende technische onderwerpen die wij behandeld hebben in de verschillende nieuwsbrieven in 2021.
 Covid 19
Het wordt vervelend om over COVID te spreken. De 4de golf is nog niet gedaan of de 5de golf neemt over. Onze vrijheden lijden hieronder. Opnieuw zijn er beperkingen die van overheidswege (nationaal en/of gemeentelijk)  opgelegd worden. Deze beperkingen worden, zeker naar de cultuursector, alsmaar strenger.
Als VAC hebben wij begrip voor de gevaren die de risicogroepen, waarvan wij quasi allemaal deel uitmaken, al was het maar vanwege de leeftijd, lopen. Daarom dat afstand houden en onnodig contact vermijden belangrijk is.
Dit impliceert echter dat het festival van 15 en 16 januari 2022 voorlopig afgelast is. Tevens hebben wij nu nog geen enkel idee wat daarna zal mogelijk zijn.
Als VAC zijn wij echter niet alleen. Alle cultuurverenigingen zitten met hetzelfde probleem. Hierdoor worden reservaties van culturele centra bijna onmogelijk dit voorjaar. Een normale reservatie moet al enkel maanden op voorhand gebeuren, en alle activiteiten van alle verenigingen die niet konden doorgaan trachten alsnog een boeking in een cultureel centrum te krijgen, ook VAC.
Momenteel kijken wij naar een datum vanaf april. Van zodra wij een nieuwe datum hebben, zullen wij alle cineasten contacteren en u informeren.
Indien wij geen datum vinden dit voorjaar zullen wij een alternatief uitwerken.
Lidgelden 2022
 Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld blijft het lidgeld behouden op 25 euro.
Dit lidgeld wordt integraal gebruikt voor de werking van de VAC. De bestuurders krijgen geen vergoedingen.
In deze 25 euro is ook het gebruik van de library muziek  Freeplaymusic inbegrepen.
In tegenstelling tot andere library muziek is deze muziek toegankelijk voor alle leden. VAC heeft er immers voor gekozen Freeplaymusic  als onderdeel van het lidgeld te zien, zodat de individuele kost laag gehouden kan worden.
De films voorzien van Freeplaymusic mogen ook op YouTube geplaatst worden.
Elk lid van VAC zal in januari een uiteenzetting ontvangen over het gebruik van Freeplaymusic . Hierbij zal expliciet aandacht besteed worden aan de wijze van inloggen, zoeken en downloaden. Tevens zal het paswoord voor 2022 meegedeeld worden.
VAC wenst elke amateur-cineast of sympathisant aan te sporen lid te worden of te blijven van VAC. Enkel door de steun van haar leden kan VAC blijven bestaan.
Technische onderwerpen behandeld in de verschillende nieuwsbrieven in 2021.
1.        01/2021  Waar dienen we rekening mee te houden bij de aanschaf van een nieuw TV-toestel?
2.        02/2021  Het verschil tussen SDR – HDR
3.       04/2021  De verschillende types HDMI kabels
4.       07/2021  Het belang van geluid in uw Videoproductie
5.      08/2021  Essentiële benodigdheden voor de filmmakers
6.      09/2021  Wanneer is 4K voorbijgestreefd? 
7.      11/2021  De 4 belangrijkste componenten bij de aanschaf van een nieuwe computer om video te bewerken.
 
Ook voor 2022 blijft het onze bedoeling op regelmatige basis technische onderwerpen in de kijker te plaatsen.
Tevens zullen wij ook beroep doen op opleidingsvideo’s die u kan vinden op internet. Deze opleidingsvideo’s zullen wij zelf maken of zullen via externe bronnen ingesloten(embedded)worden  meegeven.
Indien u bepaalde onderwerpen wenst behandeld te zien, gelieve ons dit laten weten.
Als uw club interesse heeft om onderwerpen besproken te zien tijdens een clubavond, dat kunt u ons hiervoor contacteren.
Nogmaals onze beste wensen voor een met film overgoten 2022. Hopelijk verdwijnt COVID snel zodat wij terug op een normale wijze kunnen samenkomen en van onze hobby gezamenlijk kunnen genieten.
Marc Huygelen
Voorzitter VAC