Nieuwsbrief 10 – 2023

Beste Amateurcineast,
Tijdens het weekend van zaterdag 30 september 2023 en zondag 1 oktober 2023, heeft het VAC-filmfestival plaats gevonden in het OC Ermenrike te Kieldrecht.
Voor VAC is dit het hoogtepunt van een werkingsjaar. Dit jaar waren er 39 films ingeschreven.
De algemene uitslag stipuleert de uitslag per jurylid en de algemene uitslag van de 5 juryleden samen. De volgorde van 1 tot 24  ( er zijn ex-aequo’s) is de volgorde zoals bepaald door de waardering die de juryleden aan de film gaven.
De laureaat in de Non-Fictie is: De Draken Van Indonesië van Filip Wachters.
De Laureaat in de Fictie Film is: Dorst van Werner Hageman.
Daarnaast is er ook de uitslag van de 4 speciale prijzen. Deze prijzen zijn toegekend door de jury aan de film die volgens hen het beste scoorde in de genoemde categorie.
Prijs voor de fotografie:   Degree of Sincertity van Katerina Albert (haar eerste kortfilm)
Prijs voor de Originaliteit:   ArtdekoR
van Rik Michiels
Prijs voor het Verhaal:   Hubertus
van Willie Van der linden
Prijs voor de continuïteit van het beeld en het geluid:   Urban Sketching in Lorient
van Werner Van den Bulck
Proficiat aan alle deelnemers wat ook de behaalde resultaten zijn.
Ik bedank ook alle toeschouwers die door hun aanwezigheid het festival en de cineasten ondersteunden.
Een dankwoord voor alle medewerkers van VAC is zeker ook op zijn plaats. Rudy Willox voor de techniek, Jean Averals als jurysecretaris, Daniel Fockenier als ceremoniemeester, Roald Roos voor de ontvangst en het op de mediaplayer plaatsen van alle films én een bijzondere dank voor Erna die het ganse cafetaria en het cateringgebeuren in goede banen leidde.
Vanwege de voorzitter van de jury, Guido de Coninck, verwacht ik eerstdaags nog een verslag met zijn beschouwingen. In de nieuwsbrief van november zal ik deze opnemen.
Marc Huygelen
Voorzitter VAC