Nieuwsbrief 8 – 2022

Dag VAC’er,
Dag Amateur-Cineast,
In deze nieuwbrief gaat onze aandacht naar de filmwedstrijd, die doorgaat in november 2022
Anderzijds vindt u een toelichting over het lidgeld 2023.
Filmwedstrijd VAC
Het leidmotief van VAC is: de cineast een podium bieden.
Tot nu werd dit altijd gedaan door op het filmfestival alle ingeschreven films te vertonen. Ook nu zullen alle ingeschreven films geprojecteerd worden. Niet enkel de film wordt geprojecteerd, maar ook de maker wordt voorgesteld aan het publiek.
In het festival laten wij, zoals wij altijd al gedaan hebben, de keuze aan de deelnemer om zijn film in te schrijven als festivalfilm of als wedstrijdfilm.
Hierdoor is de VAC uniek in Vlaanderen. VAC geeft de mogelijkheid aan de deelnemers hun film te laten beoordelen door een jury én VAC projecteert alle ingeschreven films.
De jury geeft niet enkel onmiddellijk punten, maar ook een mondelinge motivatie van deze punten. Hierdoor ontstaat er altijd een dynamiek tussen de deelnemers, de jury en het publiek.
Het filmfestival zal doorgaan in het weekend van 5 en 6 november en het weekend van 12 en 13 november 2022.
De inschrijving dient te gebeuren via het inschrijvingsformulier dat op de website staat. U vindt op de website ook het wedstrijdreglement.
Naar gewoonte zal het festival plaatsvinden in het nu al vertrouwde OC Ermenrike Tuinwijkstraat 66 te 9130 Kieldrecht.
Lidgeld 2023
Zoals geweten leeft de VAC van de inkomsten van de lidgelden.
In deze lidgelden zit o.a. het gebruik van de library muziek van FreePlayMusic. Hiervoor is geen afzonderlijke bijdrage te betalen.
Daarnaast zijn de andere belangrijke kosten: het filmfestival en de hosting van de website.
Het bestuur werkt gratis; meer nog het betaalt zelf haar kosten.
Dit jaar stellen wij een stijging in de kost van FreePlayMusic vast (ook de dollar is veel duurder geworden), de hosting van de website is in prijs gestegen én het filmfestival dat nu 2 weekends duurt, wordt ook duurder.
Vandaar dat het bestuur genoodzaakt is de lidgelden op te trekken naar 35 euro.
Ik hoop dat dit geen struikelblok mag zijn, want zonder uw lidmaatschap kan VAC niet overleven.
Het rekeningnummer van VAC is: BE20 7310 1417 0156.
IBC 2023
Het IBC (International Broadcasting Convention) heeft haar jaarlijkse beurs in de RAI te Amsterdam.
Dit jaar vindt het evenement plaats van 9 tot 12 september 2022.
Vermits deze beurs samen met de NAB Show te Las Vegas (National Association of Broadcasters) de twee belangrijkste beurzen ter wereld op vlak van audio- en visuele- technieken zijn, is het voor mij een must om ze te bezoeken zodat ik op de hoogte blijf van de laatste evoluties.
In de volgende nieuwsbrief zal ik hiervan dan ook een synthese geven.
Veel filmplezier,
Marc Huygelen
Voorzitter VAC