Nieuwsbrief VAC

Beste filmvrienden, Beste VAC’ers

Filmfestival 2021

Het VAC filmfestival 2021 zal doorgaan op zaterdag 15 en zondag 16 januari 2022.
De locatie blijft dezelfde  OC Ermenrike,  Tuinwijkstraat 66 te Kieldrecht.
De VAC is er om de amateurfilm te promoten.
Het reglement zal aangepast worden naar deze datum en inschrijvingen zijn opnieuw mogelijk tot 10/11/2021.
Voor de films die reeds ingeschreven werden zullen wij schriftelijk toestemming vragen om alsnog uw film te mogen gebruiken voor de nieuwe wedstrijd.
De toegezonden films moeten natuurlijk niet opnieuw aan ons bezorgd worden.
Afhankelijk van de verplichtingen die wij opgelegd zouden krijgen van de overheid, zullen wij misschien nog preventie en voorzorgsmaatregelen moeten nemen.
Het spreekt voor zich dat wij u hiervoor nog uitvoerig zullen berichten zodat het festival een feest onder de amateurcineasten wordt.
Gezellig samenzijn, films bekijken en beoordelen staan hierbij centraal.
———————————————————–

Speciale filmcategorie ‘ Corona’ 

Zoals voorgesteld in een vorige nieuwsbrief, biedt deze ‘coronaperiode’ de mogelijkheid om een film te maken waarbij de invloed van CORONA duidelijk naar voor komt.
Op het filmfestival zullen wij voor de films die dit onderwerp onder de aandacht brengen, een speciale prijs voorzien.
———————————————————–

Marc Huygelen
Voorzitter VAC