Nieuwsbrief 6 – 2023

Dag VAC’er
Dag Amateurcineast,
Zoals gebruikelijk vindt u in deze nieuwsbrief een inschrijvingsformulier voor het filmfestival. Dit inschrijvingsformulier is niet enkel voor u van toepassing maar ook voor uw vrienden en kennissen die een film gemaakt hebben en die deze via een festival op het grote doek wensen te laten zien. Als zij nog geen lid zijn van VAC kunnen zij dit immers alsnog worden.
Daarnaast een technisch artikel dat aansluit bij het filmfestival. Het behandelt filmanalyse weliswaar beperkt tot de cinematografie en de montage. Verder kennis hiervan stelt u in staat de films van anderen beter te duiden, Anderzijds kan het ook een hulpmiddel zijn om uw eigen productie duidelijker te stroomlijnen;

Filmfestival VAC 2023

Zoals al aangekondigd, gaat het filmfestival van VAC dit jaar door op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2023 in het OC Ermenrike te Kieldrecht.
Er zijn al een aantal inschrijvingen binnengekomen. Als je ook wens mee te doen moet je je film ook inschrijven. Wacht hiervoor niet tot op laatste ogenblik. Vandaar deze oproep om je film(s) nu al in te schrijven.
Op de website van VAC staat het wedstrijdreglement en is het inschrijvingsformulier online geplaatst. Inschrijvingen kunnen tot 10-09-2023.
Per deelnemer kunnen er slechts 2 films ingeschreven worden en de duur per film is beperkt tot 30 minuten.
Wij rekenen op veel deelnemers en veel mooie films. Dit is immers de reden van het bestaan van een filmfestival.
Marc Huygelen
Voorzitter

Filmanalyse

Filmanalyse is het proces van het onderzoeken en evalueren van een film vanuit verschillende perspectieven om de artistieke, culturele en technische elementen ervan te begrijpen.
Het omvat het analyseren van de visuele en narratieve aspecten, thema’s, symbolen, personages, cinematografie, montage, geluid en andere elementen die bijdragen aan de algehele betekenis en impact van een film.
Filmanalyse heeft tot doel de bedoelingen, boodschappen en technieken van een film te interpreteren en te ontleden, waarbij inzicht wordt geboden in de verteltechnieken, sociale of politieke commentaar, esthetische keuzes en de artistieke visie van de regisseur. Het houdt in dat de structuur van de film, narratieve apparaten, genreconventies en cinematografie worden onderzocht om een dieper begrip te krijgen van hoe de film ideeën communiceert en het publiek beïnvloedt.
Filmanalyse is niet beperkt tot professionele critici of academici. Het is een instrument dat iedereen kan gebruiken om een diepere waardering en begrip voor films te ontwikkelen. Door de verschillende elementen van een film te onderzoeken en na te denken over de artistieke keuzes en impact ervan, kunnen kijkers betrokken raken in doordachte discussies, recensies schrijven of simpelweg hun, of de hoek waaruit de camera een scène vastlegt, heeft een significant effect op de kijkervaring en kan verschillende emoties en interpretaties oproepen.
Er zijn verschillende punten die moeten gekend zijn om het filmverhaal in al zijn nuances te kunnen vertellen.
In dit artikel beperk ik mij tot het gebruik van verschillende camerastandpunten (cinematografie) en de verschillende manieren van film montage.
Daarnaast is ook een goede kennis van het werken met licht essentieel, evenals het gebruik van de juiste geluidsband. Ook het gebruikte van de gepaste acteurs de correcte acteursregie zijn noodzakelijk.
De kijker merkt men immers onmiddellijk elke zwakheid in de film op waardoor de kracht van de filmische boodschap verloren gaat.
Lees het volledige artikel door hier te klikken
Verder rest mij u een zonnige zomer te wensen, waar, hopelijk, veel zal gefilmd worden.
Marc Huygelen
Voorzitter