Verschuldigde Rechten bij het gebruik van Muziek

Verschuldigde Rechten bij het gebruik van Muziek ter illustratie van uw filmproducties.

Muziek dient aangekocht te worden.
Hoe u deze aankoop doet is niet belangrijk.
De aangekochte muziek bevat rechten. ( Maker, uitvoerder, productiemaatschappij, enz)  U moet hen vergoeden om de aangekochte muziek te gebruiken.
Afhankelijk van het gebruik dat u maakt van de muziek zullen zij een ander tarief vragen.
Commerciële muziek of library muziek werken op dezelfde wijze.

Library muziek
 heeft het voordeel dat je slechts met de eigenaar van de library moet onderhandelen over de prijs.
En niet met iedereen afzonderlijk.
In onze amateurwereld kennen we twee grote richtingen van library muziek.: Sonoton en Freeplay Music.
Sonoton is klant bij Sabam, dus Sabam vertegenwoordigt de rechten van haar klant. Freeplay Music wordt rechtstreeks in New York aangekocht en is niet door Sabam vertegenwoordigd
Samen met de aankoop worden ook de rechten op deze muziek betaald via Breedbeeld, NAB2.0 of VAC  voor de door hun aangeboden muziek.
De prijzen kunnen verschillen van library tot library en van verkooppunt tot verkooppunt. (Voor de leden van VAC is het gebruik van Freeplay Music in het lidgeld inbegrepen)
Zeer belangrijk: u koopt de rechten om de muziek te gebruiken ter illustratie van uw filmproducties voor zover deze filmproducties geen commerciële impact hebben.
Commercieel moet hier zeer ruim gezien worden.
Indien u morgen uw filmproductie op TV kan tonen, zelfs zonder dat u hiervoor een vergoeding krijgt, dan wordt dit aanzien als commercieel gebruik van uw film en gelden andere tarieven.
Hetzelfde voor een film van uw stad of gemeente die in de scholen of culturele centra gebruikt wordt.
Zorg dat u zich steeds hiertegen in dekt.
Rekening houdende hiermee mag u uw filmproductie ook op YouTube plaatsten.
Daarnaast bestaat er ook Creative Commons muziek.
Ook hier moet je goed opletten wat u allemaal met de muziek mag doen.
Sommige Creative Commons licenties verplichten u in uw eindgeneriek de titel en uitvoerder te vermelden.
Andere CC-muziek mag u deze alleen maar gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.
Alle mogelijke CC-licenties, hun beperkingen en hun mogelijkheden vindt u terug op de website van VAC onder Activiteit 2018 26/05/2018  CC labels
Een m.i. goede en duidelijke site met CC-muziek is Free Music Archive (ook terug te vinden onder de rubriek ‘links’ op de website van VAC
Daarnaast kennen we nog publicatie- of projectierechten. 
Telkens uw filmproject geprojecteerd wordt voor een publiek moeten hiervoor rechten betaald worden.
Sabam, als vertegenwoordiger van haar leden, zal controle uitoefenen of er rechten betaald worden bij de projectie van films met Sonoton muziek.
Freeplay Music is geen klant van Sabam dus kunnen zij hier geen controle op uit oefenen wat niet impliceert dat deze rechten ook niet moeten betaald worden.
Indien een club een filmfestival organiseert moet zij zich in orde stellen met Sabam voor de door haar geprojecteerde films.
Indien een individueel cineast dit doet, moet dit ook gebeuren.
BreedBeeld is de aangewezen organisatie om hiervoor te zorgen.
Het is dus steeds de organisator die verantwoordelijk is voor de projectierechten, niet de cineast. ( behalve als u als cineast een projectiedag inricht).
Meestal betalen Culturele Centra een jaarvergoeding met Sabam om hiervoor gedekt te zijn.
Een cue-sheet van de gebruikte muziek is steeds nodig. Dit is in eerste instantie een individueel document waarbij u weet welke muziek ( of beelden) van derden in uw productie gebruikt worden.
Hierdoor wordt elk dispuut later vermeden.
Marc Huygelen