Nieuwsbrief 9 – 2023

Volgend weekend, zaterdag 30 september 2023 en zondag 1 oktober 2023, heeft het VAC-filmfestival plaats in het OC Ermenrike te Kieldrecht.
Voor VAC is dit het hoogtepunt van een werkingsjaar.
Het organiseren van een festival is en blijft een omvangrijk werk.
We hebben het festival aangekondigd op de website en in de nieuwsbrieven. Daarnaast is er een trailer gemaakt en geplaatst op de website om het festival te ondersteunen. Deze trailer is door verschillende organisaties verder gedeeld via hun sociale mediakanalen.
Na de aankondiging moeten de films ontvangen worden en op de mediaplayer gezet worden.
Daarbij moet nagegaan worden of elke film een formaat heeft dat door de mediaplayer kan gelezen worden. Dit impliceert dat een aantal films moet aangepast worden. Alles moet van een MP4-formaat zijn. Hierbij mag aan de kwaliteit van de film geen afbreuk gedaan worden. Deze belangrijke taak wordt bij ons waargenomen door Roald Roos.
De trekking van de projectievolgorde volgt na het sluiten van de inschrijvingsperiode. Dit gebeurt onder toezicht van het ganse bestuur.
Ondertussen werd er ook al een jury samengesteld. Hiervoor wordt beroep gedaan op filmamateurs die met kennis van zaken een film kunnen beoordelen en jureren. Het samenstellen van een jury is ook niet altijd even eenvoudig.
Als dit gedaan is, kan overgegaan worden tot het opmaken van projectielijsten, programmaboekjes, jurybladen en het maken van de zaalaffiche, het uitzoeken van aandenkens en trofeeën.
De afspraken met het OC Ermenrike moeten ook opnieuw worden bevestigd. De reservatie is minstens één jaar op voorhand gemaakt. Het OC Ermenrike heeft als zeer grote troef dat zij beschikt over een mooie projectieruimte waarbij een auditoriumopstelling voorhanden is. De aanwezige geluidsinstallatie is van de beste kwaliteit.
Hetgeen wij wel zelf moeten voorzien, is de videoprojector en een back-up en de apparatuur zoals: microfoons voor de jury, de interviewer, de jurysecretaris en de voorzitter; de audiomixer; de PC voor het verwerken van de jurypunten; de nodige bureaulampen voor de jury, en andere apparatuur.
Technisch wordt de opstelling gedaan door mij en Rudy Willox , en tijdens de wedstrijd wordt de techniek door Rudy waargenomen.
Als jurysecretaris zorgt Jean Averals ervoor dat de jury geïnformeerd wordt, voor de aanvang van de projecties, over de wijze waarop metalen toegekend worden en welke bijzondere prijzen zij moeten toekennen. Het is tevens zijn verantwoordelijkheid dat de puntentelling snel en foutloos verwerkt en gecommuniceerd wordt.
Om alles op tijd opgesteld te krijgen is de samenwerking met de zaalverantwoordelijke uiterst belangrijk. Deze verloopt altijd in de best mogelijke omstandigheden. Dit is belangrijk opdat plotse onvoorziene problemen snel en constructief kunnen opgelost worden.
Het spreekt voor zich dat de samenwerking met de Beverse FilmClub een grote troef is bij het verkrijgen van deze zalen en de realisatie van dit filmfestival.
Naast de filmzaal is er een gezellige cafetaria waar de contacten tussen de verschillende cineasten kunnen vernieuwd worden.
Als organisator mogen wij het cafetaria zelf uitbaten. Dat heeft als voordeel dat wij de kosten relatief beperkt kunnen houden. Anderzijds brengt dit mee dat wij voor alles wat geconsumeerd wordt, zelf moeten zorgen. Onze penningmeester en tevens feestbestuurder Erna heeft in het verleden deze taak met succes op zich genomen en zal dat ook dit jaar doen.
Zij zorgt er ook voor dat de juryleden en de medewerkers aan het festival niets te kort komen zodat het festival onder de beste omstandigheden kan plaatsvinden.
De aangeboden films, in totaal 38, zijn de moeite om te komen bekijken. Ik heb ze allemaal gedeeltelijk of integraal gezien. Dit jaar mogen we m.i. van een Grand Cru jaar spreken. Quasi alle films zijn van een zeer goede kwaliteit zowel technisch als inhoudelijk. Een aantal films zou ik zelf bestempelen als zijnde van een uitzonderlijke kwaliteit zowel qua inhoud als qua filmische vormgeving als qua geluidsband.
Zij die niet komen kijken, gaan zeker hier iets missen.
De jury zal zeker geen eenvoudige taak hebben om punten en speciale prijzen toe te kennen.
De jury is samengesteld uit:
Mario Somers
Guido De Coninck
Tim Verschaeren
Paul Amand
Bruno Verhenne
Het interview van de cineasten dat plaatsvindt na de projectie van hun film ( of als er verschillende films zijn na de 2 de film) zal gedaan worden door Daniel Fockenier.
Hier vindt u de projectievolgorde.
De projectievolgorde is opgemaakt op basis van alle inschrijvingen.
Zaterdag zullen wij de projectie aanvangen om 13.00 uur. Wij verwachten u vanaf 12.30 uur.
Zondag begint de projectie om 10.00 uur. Deuren gaan open om 9.30 uur.
Na de projectie van de laatste film en de bekendmaking van de laureaten in de verschillende categorieën wordt een receptie aangeboden door VAC.
Hier kan nog nagepraat worden over de verschillende films die geprojecteerd werden. Tevens kan er ook gesproken worden met cineasten die u anders amper nog ontmoet.
Uw aanwezigheid op dit filmfestival is belangrijk. U ondersteunt hiermee de verschillende cineasten die hun producties tonen.
Ook voor ons als organisator is het belangrijk om een ruime belangstelling te hebben. Door uw aanwezigheid wordt immers het nut van de organisatie van ons filmfestival onderstreept.
Het bestuur van VAC hoop u te mogen verwelkomen. De inkom is gratis, dus kan u iedereen die u wenst meebrengen.
Tot op het festival.
Marc Huygelen
Voorzitter VAC