Nieuwsbrief 5 – 2019

Beste filmvrienden, beste VAC’er,

De zomer is veruit hèt seizoen om onze filmactiviteiten te ontplooien.
De langste dag is net voorbij en het weer kondigt zich weer optimaal aan.
Ideaal om er met de camera op uit te trekken en te filmen.
Maar dan komt de vraag, wat zullen we weer gaan registreren?
Voor sommige onder u is dat geen probleem.
Zij hebben van het voorjaar gebruik gemaakt om een verhaal te schrijven en dit naar een draaiboek te vertalen.
Zij weten wanneer en wàt ze gaan filmen en met wie, want een kortfilm maken is geen bevlieging van het laatste ogenblik.
Voor zij die geen kortfilm hebben voorbereid, geen nood.
Ons land bruist van de zomeractiviteiten.
Kwestie van er een uit te kiezen om er een beeldreportage of -impressie van te maken.
Eén gouden raad, vraag de toestemming aan de organisatoren alvorens te filmen.
Dit maakt het filmen een stuk comfortabeler.
In het najaar, wanneer de eerste herfststormen zich aankondigen, kunnen we ons terugtrekken in onze montagestudio om de beelden in de juiste volgorde te zetten en te voorzien van de gepaste Freeplaymusic.
Met het resultaat kan je ons op het volgende VAC of ander filmfestival verrassen.

—————————————————————–

Erfgoed-filmfestival 03/11/2019 te Mechelen
 
Zoals al in de vorige nieuwsbrieven gemeld organiseert Mecina op 3/11/2019 haar Erfgoed-Filmfestival.
Het is echt belangrijk deel te nemen indien je een film hebt die een erfgoedonderwerp in beeld brengt.
Vermits wij dit initiatief ondersteunen wensen wij een aantal aanpassingen aan het reglement, zoals door Mecina zijn beslist,  mee te delen.
Erfgoed houdt een zekere zeldzaamheid in, en dat blijkt ook uit het beperkt aantal inschrijvingen.
Erfgoedfilms op zich zijn kennelijk ook eerder beperkt in aantal.
Na gemeenschappelijk overleg is dan ook besloten om aan het reglement een aantal aanpassingen te doen.
Deze houden in:
De films moeten gemaakt zijn na 2010 (i.p.v. 2015 voorheen)
De duurtijd wordt gesteld op 18 minuten (i.p.v. 15 min.)
Het onderwerp Erfgoed wordt uitgebreid naar buitenlands erfgoed (dorp, ambacht, gebeurtenis, evenement, monumenten……) zonder dat het toeristische mag overheersen.
In functie van het aantal inschrijvingen in één der categorieën ‘kan’ een afzonderlijke selectie gemaakt worden.
Verder blijft het vorige reglement van toepassing.
 
Inschrijvingen zoals oorspronkelijk voorzien bij:  Mecina. Formulier en verdere info via  website Mecina te downloaden       www.mecinafilmclub.be
 
Mecina vzw
Guido De Coninck 

———————————————————————————————————-

Verdere activiteiten ingericht door VAC 

Op 13/9/2019 gaan de bestuursleden van VAC naar de Video en Audiobeurs IBC te Amsterdam.
Indien er leden zijn die eveneens wensen mee te gaan, vernemen wij dit graag vóór 21/7/2019.
De leden  die ons vorig jaar vergezelden, hebben misschien van IBC per mail al een uitnodiging ontvangen.
Wenst u terug mee te gaan dan moet u inschrijven op die uitnodiging.
Voor de andere leden is het noodzakelijk ons uw geboortedatum, rijksregisternummer, uw juiste adres en emailadres mee te delen,.
Graag deze gegevens overmaken per email.
De kostprijs zal 25 euro bedragen.
———————————————————————————————————-

We plannen in oktober nog een opleidingsdag.
De juiste datum en locatie wordt zal later meegedeeld.
De onderwerpen die gepland worden zijn:

Filmen met de Smartphone 

Hoe kan een Smartphone professioneel gebruikt worden?
Welke besturingsprogramma’s maken van uw smartphone een opnametoestel voor alle omstandigheden?
Hoe kunnen we onze smartphone manueel instellen.
Hoe kunnen we dit combineren met een bluetooth gekoppelde gimbal?
Google Earth Studio
Kennismaking en werkwijze
https://youtu.be/K5i6tjtVDkA
Tekst naar Spraak
Hoe klink een artificiële stem?
Wat zijn de voordelen van een artificiële stem?
Waarom een artificiële stem gebruiken in plaats van een professionele stem?
Welke programma’s worden gebruikt?
Een opleidingsdag waar u vele nieuwigheden zal ontdekken, die u zeker niet mag missen.
In volgend nummer melden wij u plaats en datum van deze opleiding.
—————————————————–
 
Marc Huygelen
Voorzitter