Clubbladen

Elk clubblad dat wij ontvangen  in pdf formaat,  is hier raadpleegbaar.
De website van verschillende clubs is raadpleegbaar onder de rubriek ‘links’
Graag uw informatie mailen naar      voorzitter@vac-film.be  .