Nieuwsbrief 7 – 2018

Beste Filmvrienden,

In vele clubs breekt een nieuw werkingsjaar aan.
Eén van de belangrijke punten is het lidgeld voor het werkingsjaar.
VAC heeft besloten haar lidgeld voor 2019 te behouden op 25 euro.
Voor 2019 voorzien wij ons filmfestival in april te Kieldrecht en dit, zoals gebruikelijk onder auspiciën van de BFC.
Het filmfestival, dat aan zijn 10de editie toe is, zal doorgaan op zaterdag 13 en zondag 14 april 2019.
Vermits het de 10de editie van het VAC filmfestival is zal deze in een feestelijke sfeer doorgaan.
De inschrijvingen zullen vanaf 01/11/2018 kunnen gebeuren. Pas dan zal het inschrijvingsformulier op de site staan.
Vergeet niet dat VAC het natuurfilmfestival onder auspiciën van Natuurpunt Waasland organiseert op 10 maart 2019 in zaal Ermenrike te Kieldrecht.
Inschrijvingen kunnen tot 01/02/2019 via het inschrijvingsformulier op de website.

Nieuws van PROVAC

Op zaterdag 29 september 2018 organiseert Provac , onder haar voorzitter Freddy Rohart, voor de 6de keer de PROVAC film matinee ” Moviebox 2018 ” .
Provac richt zich tot haar leden voor een openbare projectie zonder competitie element.
Moviebox 2018 gaat door te Lier in CC de Bril , Zaal De Marollen , Bril 4 te Lier. en start te 14.30 uur

Freeplaymusic

Gedurende de laatste maanden heeft Freeplaymusic een gedaanteverandering meegemaakt.
De voornaamste veranderingen zijn:
• de mogelijkheid om meer gericht een muzieksoort te kiezen.
• de wijze waarom de muziek moet gedownload worden.
De mogelijkheid om meer gericht een muziekkeuze te maken wijst zich zelf uit.
Op de site zie je de verschillende genres staan en per genre zijn er nog een veelvoud van specifieke genres. Eenvoudiger kan niet.
Moeilijker is wel de muziek te downloaden.
Alhoewel, moeilijk is relatief. Voor degenen onder u die de ganse werkwijze in detail toegelicht wensen te zien, verwijs ik naar onze website.
Aan de hand van schermafdrukken heb ik de wijze van downloaden toegelicht.
Indien er toch nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u gewoon mailen en wij zullen u toelichting geven.

IBC te Amsterdam

Op 14 september gaan de ingeschrevenen een bezoek brengen aan IBC in de RAI te Amsterdam.
Wij verwachten nieuwigheden van o.a. Black Magic en Panasonic (en misschien het begin van de doorbraak van 8 K ?).
In onze volgende nieuwsbrief zullen wij een verslag van dit bezoek brengen.

Bestuurders en medewerkers gevraagd bij VAC

Elke vereniging leeft bij de gratie van haar leden en de inspanningen van haar bestuurders.
Daarom dat het bestuur een oproep doet aan iedereen om mee te werken in het bestuur van de vereniging.
U hebt dan mee een stem om de richting waarin VAC verder gaat, te bepalen.
Wij trachten de vergaderingen tot een minimum te beperken.
Een grote inspanning wordt gevraagd gedurende de 2 dagen van het filmfestival want dan hebben we veel helpende handen nodig.
Daarom mijn vraag, wenst u mee de VAC te ondersteunen door tijdens enkele activiteiten actief mee te werken?
Wij zoeken medewerkers, want we hebben echt handen te weinig volgend jaar.
In beide gevallen mijn dank aan iedereen die zich wenst te engageren.

Marc Huygelen
Voorzitter VAC