Nieuwsbrief 11 – 2023

Beste Amaterucineast,
Beste VAC’er
In deze nieuwsbrief vindt je een verslag van de voorzitter van de jury over het filmfestival  VAC 2023 .
Daarnaast de toekomst van VAC zoals ze momenteel door het bestuur gezien wordt.
————————————————————————
Geachte Voorzitter,
Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober maak ik deel uit van de 5-koppige jury voor de beoordeling van 36 films.
Hoewel onze filmliefhebberij steeds moeilijker wordt om nog deelnemers te vinden voor deze hoogdag bij het VAC
slaagt het bestuur er toch telkens in om nog heel wat interessante en boeiende producties te tonen.
Zo zijn er toch 4 filmproducties door de jury met GOUD gequoteerd.
De laureaat in de Non-fictie is Filip Wachters met “De draken van Indonesië” kreeg 4 x Goud  en 1 x Goud Plus.
Wij hebben natuurlijk al heel wat onderwaterfilms gezien maar deze geeft ons een verhaal dat blijft boeien
door het subtiel camerawerk in macro-opnames, de leerrijke commentaar en de aangepaste muziek die
deze beelden nog meer ondersteunen. Tevens krijgen wij dan nog de grootste varanensoort te zien met name de komodovaraan.
Zo kunnen wij niet alleen genieten van de schoonheid onder water maar ook boven water.
De laureaat in de Fictie Film is Werner Hageman met “Dorst“.
Deze productie brengt de toeschouwer in een wereld vol geweld, angst en onderdrukking.
De machtsverhoudingen zijn hier wel omgekeerd en de vrouw is hier baas.
Het is een soort “struggle for life” waarbij alle mogelijke middelen gebruikt worden om de man te straffen die zijn dorst wil lessen.
Sex of is het liefde is het enige wat nog overblijft in deze zinloze gewelddadige wereld.
De manier van filmen blijft ons boeien en wij worden meegesleurd in “dorst”.
De prachtige camerastandpunten, aangepaste muziek en de acteerprestatie met weinig woorden is weer een staaltje van filmtaal die dan ook internationaal kan vertoond worden. Het eindresultaat is dan ook Goud voor dit speciale genre film.
Het mooie van dit filmfestival is dat er ook nog speciale prijzen werden uitgereikt.
Zo heeft de film “Hubertus” van Willy Van der Linden niet alleen Zilver plus bekomen maar kenden wij ook een prijs toe voor het verhaal aan deze gedramatiseerde documentaire.
Niet enkel door de gespeelde scènes worden wij meegezogen in het verhaal van Sint Hubertus, maar een zeer goede verhaallijn van het begin met de geschiedenis en het heden lopen prachtig in elkaar.
Daarbij komt ook weer de zeer mooie fotografie en prachtige vergezichten met verantwoorde droge-opnames.
De toepasselijke “jacht” muziek maken tenslotte deze documentaire compleet.
De Prijs voor de fotografie gaat naar “Degree of Sincercity” van Katerina Albert.
Het gaat over het verhaal van het gebroken leven van verschillende vrouwen die echter allemaal een relatie hebben met dezelfde man. In haar eerste debuutfilm toont zij ons haar prachtige fotografie en unieke standpunten. Hiervoor bekomt zij dan ook haar verdiende prijs.
Wij verwachten in elk geval nog veel van dit jong en uitzonderlijk talent.
Werner Van den Bulck kaapt dan de prijs voor de continuïteit van het beeld en het geluid weg met eveneens Zilver Plus.Op een vlotte originele manier heeft de maker deze tekenaars vorm gegeven en vooral waarom ze dit zo graag doen.Door voortdurend af te wisselen in camerastandpunten is er geen enkel statisch beeld en dat geeft juist de sfeer weer van deze tekenwedstrijd. Ook de steeds aangepaste muziek en bijgeluiden slepen je als het ware mee in deze unieke tekenervaring van dezeUrban Sketching in Lorient.
Tenslotte is er nog de Prijs van de Orginaliteit.
Met ArtdekoR van Rik Michiels maken wij op een eigenzinnige manier kennis met hoe de maker dit Museum van Moederen Kunst ondergaat. Met ongewone camerastandpunten en footsteps geluiden komen wij in een videowereld terecht. De jury is dan ook aangenaam verrast met deze fictiefilm die van realiteit overgaat in een virtuele wereld.
Als wij de resultaten van dit filmfestival uitdrukken in edele metalen dan hebben wij 4 keer Goud,9 keer Zilver Plus en 12 keer Zilver. Algemeen kunnen wij dus besluiten dat wij weer een boeiend, leerrijk en interessant filmfestival hebben meegemaakt. VAC is een levend bewijs dat onze “mooiste hobby van de wereld” nog steeds springlevend is!
Met vriendelijke groeten,
Guido De Coninck
Voorzitter Mecina
—————————————————————-
De toekomst van VAC.
In 2009 is de VAC opgericht met als drijfveer ‘ elke cineast een podium te bieden’.
Wij zaten in de periode dat wel elke film geprojecteerd werd, maar de filmmaker niet kenbaar gemaakt werd aan het publiek.
Daarnaast was het de periode waarin SABAM het gebruik van commerciële muziek eenzijdig herzag. Wij werden hierdoor genoodzaakt Library muziek te gebruiken waarbij de reproductierechten aangekocht worden.
VAC heeft dan gekozen om haar leden de Library van Freeplaymusic aan te bieden, als onderdeel van het lidgeld.
In haar jaarlijks festival werd naast het projecteren van de film ook de filmmaker in de kijker gezet.
Onbekende filmmakers werden gekend door alle aanwezigen.
Ook met haar opleidingen, clubbezoeken en maandelijkse nieuwsbrieven heeft VAC de amateurcineasten ondersteund.
Ondertussen zijn we 14 jaar verder. We hebben de Corona-pandemie meegemaakt, en de leden zijn 14 jaar ouder geworden.
Vele filmclubs zijn hiervan het slachtoffer, temeer daar er zich geen nieuw ‘jong’ talent heeft aangeboden.
In feite mogen wij hier niet verwonderd over zijn.
Elke generatie heeft haar eigen communicatiekanaal. Momenteel wordt er zeker nog film gemaakt, maar het clubverband is weggevallen. De wijze waarop een filmproducties nog bekend gemaakt worden, is digitaal.
Zeker vanaf de verschijning van snel internet is het mogelijk zelfs een 4K-productie feilloos over het internet te verspreiden.
VAC moet hieruit haar conclusies trekken.
Zoals gezegd zijn wij 14 jaar verder sinds de stichting. Het aantal leden daalt en de filmproducties dalen ook.
Door het dalend aantal leden vallen ook de inkomsten terug.
De grootste uitgavepost is FreeplayMusic.
Wij stellen vast dat op basis van het aantal muziekstukken dat gedownload wordt, de kost per download ongeveer 7 euro bedraagt.
Daarnaast stellen we vast dat er slechts een 15 filmmakers Freeplaymusic gebruiken.
Economisch is het spijtig genoeg niet meer verantwoord om Freeplay Music verder te zetten.
Wat ons filmfestival betreft, kunnen wij tot nu toe nog altijd rekenen op voldoende films om een weekend te vullen, maar we stellen vast dat meer dan de helft van de dit jaar geschenen producties ‘oudere’ filmproducties waren. Deze zijn zeker belangrijk, maar hypothekeren de toekomst.
Nieuwe producties volgen de nieuwere trends in het vertellen van het filmverhaal.
Het aantal clubbezoeken vermindert zeer sterk. Dit is een gevolg van het verminderen van het aantal clubs.
Dezelfde vaststelling wordt gedaan bij het organiseren van een opleidingsdag. Het aantal deelnemers vermindert ten gevolge van de leeftijd, ondanks het feit dat er nog steeds interesse is. Maar nieuwe, jongere, filmmakers vinden de weg niet naar deze opleidingsdagen.
Bovendien is er binnen VAC een bestuursprobleem ontstaan.
Momenteel zijn er 3 bestuurders van de 5 die hun ontslag aangeboden hebben. Niet vanwege meningsverschillen binnen het bestuur, maar omdat zij een verderzetting van de activiteiten op basis van bovengenoemde analyse niet voor zinvol houden.
Ook ik als voorzitter stel vast dat het verderzetten van de werking zoals wij het tot nu gedaan hebben geen toekomstperspectieven inhoudt.
Ook het zeer vele werk dat ik op mij heb genomen gedurende de voorbije 14 jaar begint zijn tol te eisen.
Vandaar dat wij besloten hebben om voor 2024 geen Freeplaymusic aan te bieden en geen lidgeld te vragen.
Hiermee komt een einde aan de activiteiten van VAC zoals we ze al 14 jaar hebben georganiseerd.
Of dit een einde is van VAC en/of hoe VAC zich in de toekomst verder zal profileren, moet nog verder bekeken worden. Wij houden u hiervan zeker op de hoogte.
Vriendelijke groet,
Marc Huygelen
i.o. Het bestuur van VAC