Nieuwsbrief 8 – 2019

Beste Filmvrienden, Beste VAC’ers,

Verslag van de opleiding van 16/11/2019
Zoals het spreekwoord zegt, ook hier hadden de afwezigen weer ongelijk.
Twee boeiende onderwerpen werden behandeld:
Videocamera’s: Soorten en hun Gebruik
Google Earth Studio. De Virtuele Drone
Hoe boeiend deze onderwerpen en hoe goed voorbereid ze ook waren;
De voorziene tijd om alle aspecten in detail te kunnen bespreken bleek te kort en liet slechts een oppervlakkige benadering toe,
Toch was de beperkte toelichting genoeg om bij de aanwezigen grote interesse te wekken.
Er was dan ook de vraag naar meer informatie over deze onderdelen.
Daarom dat wij de gedetailleerde presentatie, zoals we ze hadden voorbereid, aan de deelnemers hebben gestuurd.
Voor ons een aandachtspunt om een opleidingsprogramma niet te allesomvattend en enkel via een strikte timing te voeren.
Bestuurders en medewerkers gevraagd bij VAC
Elke vereniging leeft bij de gratie van haar leden en de inspanningen van haar bestuurders.
Daarom dat het bestuur een oproep doet aan iedereen die kan en wil meewerken in het besturen van de VAC.
U hebt dan mee een stem om de richting waarin VAC verder gaat, te sturen.
Wij trachten de vergaderingen tot een minimum te beperken.
Naast medewerking in het bestuur zoeken wij ook medewerkers om praktisch het Filmfestival in goede banen te leiden.
Ook voor de vorming en begeleiding van VAC-leden hebben wij nood aan medewerkers.
Mogen wij op een positieve reactie op deze oproep rekenen?
Enquête over het filmfestival
Wij wensen uw mening te kennen over het VAC filmfestival.
Zoals reeds meegedeeld gaat dit door op 25 en 26 april 2020 in OC Ermenrike te Kieldrecht
Via bijgaande link kunt u het enquêteformulier openen.
2020 Nieuw werkingsjaar
Zoals u weet kan een vereniging enkel bestaan voor en door haar leden.
Het moto van VAC is sinds 2009 ‘ wij bieden een podium aan elke amateur-cineast’ en vormt de reden van bestaan van VAC.
Ondertussen wordt dit moto, dank zij de druk die de VAC blijft uitoefenen, ook door anderen begrepen.
Er wordt terug belang gehecht aan de amateur-cineast.
Het belang van de VAC kan niet onderschat worden.
Daarom dat wij vragen ons te blijven ondersteunen door lid te blijven of te worden.
25 euro lidgeld, inclusief het gratis gebruik van FreePlayMusic is trouwens een hobby zoals het onze, zeker waard.
U betaalt dit lidgeld via overschrijving op BE20 7310 1417 0156 met duidelijke vermelding van uw naam en voornaam. Wij danken u bij voorbaat
Marc Huygelen
Voorzitter