Nieuwsbrief 3 – 2018

Beste filmvrienden,

Jaarlijks Filmfestival VAC

Het jaarlijks filmfestival van VAC nadert met rasse schreden.
Op 14 en 15 april 2018 zal in zaal Ermenrike te Kieldrecht het festival plaatsvinden.

We starten op 14 april te 13.00 uur.
S’ochtends dienen wij immers de voorbereidingen te treffen.

Zondagavond rond 17.30 uur zullen de laureaten en de speciale prijzen bekend gemaakt worden.

Naast de prijzen van VAC stelt PROVAC twee prijzen te beschikking.
Als VAC bedanken wij PROVAC hiervoor. Het is een bewijs dat een provinciale vereniging nog altijd het belang van de amateur-cineasten wenst te ondersteunen. PROVAC gelooft immers ook dat het projecteren van de films van de leden moet behouden blijven en dit ter ondersteuning van de cineast.

De projectievolgorde is op de website kenbaar en de deelnemers worden elk nog individueel bericht.

Statutaire Jaarvergadering

De jaarlijks statutaire vergadering had plaats op 13/3/2018. Hier is de werking van VAC besproken en is de boekhouding gecontroleerd. De bestuurders zijn duidelijk bepaald en zullen in het staatsblad gepubliceerd worden.
Tevens is de verdere jaarplanning voor 2018 voorgesteld en aangenomen.

Inleiding tot het filmen met drones

Wij voorzien dit voorjaar nog een namiddag opleiding die zal handelen over het gebruik van Drones in bij het filmen. Er zal ook een toelichting gegeven worden over de wettelijke strenge reglementering in België.

Bezoek aan IBC te Amsterdam

Op vrijdag 14 september voorzien wij een bezoek aan het IBC te Amsterdam.  IBC is de grootste beurs in Europa met betrekking tot video en geluidsmateriaal. Alles komt er aan bod. Het is weliswaar een beurs gericht naar de professional, maar wat vandaag voor de professional is, wordt morgen door elke amateur de standaard.
Hiervoor zal vanaf 16 april een inschrijvingsdocument op de website staan.
VAC leden zullen genieten van gratis inkom.
Het transport dienen we nog te bekijken.

Filmfestival  ’Grenspark – Groot Saeftinghe’

In maart 2019 voorzien de VAC samen met de twee Beverse Filmclubs en Natuurpunt een Natuurfilmfestival met als thema het ’Grenspark – Groot Saeftinghe’. Dit is een natuurgebied op Belgisch en Nederlands grondgebied, ter compensatie van de uitbreiding van de Antwerpse haven.
De bedoeling is dat via een aantal films dit natuurpark in de aandacht te brengen.
Het festival richt zich tot elke filmer zowel in Vlaanderen als in Nederland.
Via de persbelangstelling zal dit de verdiende uitstraling krijgen.
In onze volgende nieuwsbrief zullen wij hier dieper op ingaan.

Digital Movie

Digital Movie  heeft een nieuw nummer uit. Via de link op onze site kunt u kennismaken met een aantal zeer boeiende onderwerpen die erin zijn opgenomen.

Freeplaymusic

Freeplaymusic is de auteurrechtenmuziek die in uw lidmaatschapsgeld van VAC is opgenomen.
Elke maand verschijnt hierover een nieuwsbrief.
Wij publiceren deze op onze website onder de rubriek FreePlaymusic.  Aarzel niet deze tijdig te consulteren.

Tevens stellen we vast dat FreePlayMusic haar website aan het vernieuwen is. Op de nieuwe site wordt zoeken eenvoudiger en meer gericht. Wij zullen hiervoor ook een aangepaste tutorial opmaken en u deze link kortelings toezenden.

Het VAC-bestuur