Nieuwsbrief 5 – 2023

Dag VAC’er
Dag Amateurcineast,
In deze nieuwsbrief vind je het inschrijvingsformulier voor het filmfestival van VAC.
Het technische artikel handelt over de voor- en nadelen van een camera met een grotere of een kleinere sensor.
Vermits dit artikel vrij omvangrijk is leest u hier een beknopte benadering, met verwijzing naar het technische artikel dat op de website opgenomen is.
 ——————————————————————–
 Filmfestival VAC 2023
Zoals al aangekondigd, gaat het filmfestival van VAC dit jaar door op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2023 in het OC Ermenrike te Kieldrecht.
Er zijn al een aantal inschrijvingen binnengekomen. Als je ook wens mee te doen moet je je film ook inschrijven. Wacht hiervoor niet tot op laatste ogenblik. Vandaar deze oproep om je film(s) nu al in te schrijven.
Op de website staat het wedstrijdreglement en het inschrijvingsformulier online geplaatst. Inschrijvingen kunnen tot 10-09-2023.
Per deelnemer kunnen er slechts 2 films ingeschreven worden en de duur van de film is beperkt tot 30 minuten.
Wij rekenen op veel deelnemers en veel mooie films. Dit is immers de reden van het bestaan van een filmfestival.
Marc Huygelen
Voorzitter

—————————————————

Sensorformaat
Welke zijn er en wat zijn de voor- en nadelen van elk formaat.
Het technische artikel vindt u op de website onder de rubriek: Beeldsensor:  voor- en nadelen van elk formaat.
Als besluit van dit artikel kan ik volgende beschouwing geven.
Er zijn vele toestellen op de markt die allemaal een verschillende beeldsensor gebruiken.
Eenvoudig gezegd kan gesteld worden dat hoe groter de beeldsensor, hoe duurder het toestel. (Ik moet wel voorbehoud maken voor de camera die in smartphones zitten. De prijs van de smartphone is niet te vergelijken met de ingebouwde camera.)
Met een camera met een kleine sensor (liefst ten minste 1 inch sensor) kan ook vrij goed gefilmd worden. We vinden deze sensor’s terug in lichte en handige toestellen die goed betaalbaar zijn. Tevens is de belichting en de scherpstelling meestal in orde als je met deze toestellen automatisch filmt.
Wel is de nabewerking moeilijker omdat er minder beeldinformatie wordt opgeslagen dan bij grote sensoren. Eveneens is het werken met scherptediepte moeilijker omdat deze toestellen een vrij grote cropfactor hebben. Maar daar staat tegenover dat je een veel minder sterke zoomlens moet hebben om iets dichterbij te filmen in vergelijking met camera’s met grotere sensoren.
Naarmate je beeldsensor groter wordt kan er meer beeldinformatie op de sensor opgenomen worden.
Hierdoor worden de beeld- en kleurennuances beter.
De scherptediepte wordt kleiner waardoor de achtergrond waziger wordt tegenover het in focus staande onderwerp.
Ook de lichtgevoeligheid stijgt bij een grotere sensor, waardoor in vergelijking met kleinere sensoren, beeldruis veel minder optreedt.
Voor een lens met een kleinere sensor moet het diafragma vermenigvuldigd worden met de cropfactor om dezelfde hoeveelheid licht te ontvangen.
Indien je een nieuw toestel koopt stel dan goed de vraag waarvoor je het gaat gebruiken.
Als het is om een reisfilm te maken of een familiebijeenkomst te documenteren dan is een eenvoudig toestel, met eventueel de mogelijkheid om in 4K te filmen, voldoende. Het mag een fototoestel zijn dat kan filmen, een bridgecamera of een actioncamera of een camcorder. Als je close-ups wenst te maken zorg dan dat het toestel een goede zoomlens heeft.
De nabewerking kan gebeuren met één van de verschillende gratis videomontageprogramma’s die op de markt zijn.
Als je videoproducties wenst te maken voor het grote publiek, dan raad ik een camera aan met minstens een APS-C sensor.
Deze camera’s geven meer opnamemogelijkheden zoals hierboven gespecifieerd.
Tevens geven de opgenomen beelden ook meer mogelijkheden bij de montage.
Kleurencorrectie en beeldaanpassingen zijn gemakkelijk uit te voeren zonder de beeldkwaliteit te schaden.
De hierboven gedane toelichting is zeker niet een volledig overzicht van alle voor- en nadelen van de verschillende sensortypes.
Wel hoop ik dat deze nota een basis kan vormen als je meer wenst te weten over een sensortype.
————————————————————
Veel Filmplezier,
Marc Huygelen
Voorzitter VAC