Nieuwsbrief 6 – 2020

Beste filmvrienden, Beste VAC’ers

Filmfestival 2020

Het filmfestival dat voorzien was op 25 en 26 april 2020 werd wegens de Covid 19 pandemie afgeschaft.
Ondertussen zijn de maatregelen voor het houden van culturele activiteiten met publiek dermate versoepeld, dat wij een nieuwe datum hebben kunnen vastleggen.
Het VAC filmfestival 2020 zal doorgaan op zaterdag 28 en zondag 29 november 2020.
De locatie blijft dezelfde  OC Ermenrike,  Tuinwijkstraat 66 te Kieldrecht.
De VAC is er om de amateurfilm te promoten.
Wij wensen 2020 hierbij zeker niet over te slaan.
Het reglement zal aangepast worden naar deze datum en inschrijvingen zijn opnieuw mogelijk tot 15/10/2020.
Voor de films die reeds ingeschreven werden zullen wij schriftelijk toestemming vragen om alsnog uw film te mogen gebruiken voor de nieuwe wedstrijd.
De toegezonden films moeten natuurlijk niet opnieuw aan ons bezorgd worden.
Afhankelijk van de verplichtingen die wij opgelegd zullen krijgen van de overheid, zullen wij nog preventie en voorzorgsmaatregelen moeten nemen.
Ik denk hierbij aan het bewaren van social distance en het samenzitten in uw ‘ bubbel’.
Het spreekt voor zich dat wij u hiervoor nog uitvoerig zullen berichten zodat het festival een feest onder de amateurcineasten wordt.
Gezellig samenzijn, films bekijken en beoordelen staan hierbij centraal.
———————————————————–

Speciale filmcategorie ‘ Corona’ 

Zoals voorgesteld in een vorige nieuwsbrief, biedt deze ‘coronaperiode’ de mogelijkheid om een film te maken waarbij de invloed van CORONA duidelijk naar voor komt.
Op het filmfestival zullen wij voor de films die dit onderwerp onder de aandacht brengen, een speciale prijs voorzien.
———————————————————–
Activiteiten in 2020
 
Met de versoepeling van de corona maatregelen hebben wij terug de mogelijkheid om opleiding  en infodagen te voorzien.
Hiervoor is, voor evidente redenen, nog niets gepland, maar zeker vanaf september zullen er activiteiten voorzien worden.
In de nieuwsbrief van juli zullen wij hier meer gedetailleerd op terugkomen.
——————————————————
Wees voorzichtig en blijf gezond,

Marc Huygelen
Voorzitter VAC