Nieuwsbrief 2 – 2023

Dag VAC’er
Dag Amateurcineast,
Deze nieuwsbrief zal ons jaarlijks festival aankondigen.
Daarnaast zullen wij in een meer technisch artikel het hebben over het filmen met drones. Wij zijn van mening dat deze wijze van filmen meer en meer aan belang wint vandaar dit artikel. Dit artikel heeft niet de pretentie alomvattend te zijn maar voor de niet professionele gebruiker van drones of om de filmamateur bij te staan bij de eventuele aankoop van een drone geeft dit een meer dan duidelijk overzicht van wat dat kan.
————————————————————

Filmfestival VAC 2023

Het jaarlijks filmfestival van VAC zal plaatsvinden op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2023.
Zoals gewoonte zal het plaatsvinden te Kieldrecht in het OC Ermenrike.
Einde maart zal het wedstrijdreglement gepubliceerd worden, maar nu al kan ik melden dat het reglement zoals van toepassing op de inschrijvingen voor het festival van 2022 in grote mate zullen behouden blijven.
De inschrijvingen kunnen ook pas gebeuren als het wedstrijdreglement gepubliceerd is.
Wij hebben maximum 2 dagen voorzien. Daarmee zullen wij normalerwijze toekomen zodat iedereen zijn filmproductie kan tonen, want zoals u weet is het leidmotief van VAC ‘ elke amateur cineast een podium bieden’.

————————————————————-
Drones – een steeds meer gebruikte wijze om te filmen –

Drones zijn momenteel overal te koop. Van de mediamarkt tot de gespecialiseerde fotowinkel zoals kamera-express-.
Om videocamera’s te kopen moet men meer moeite doen, want men vindt ze nog enkel in de betere videowinkel.
Daarom lijkt het belangrijk stil te staan bij de verschillende soorten drones die er zijn, en bij de wettelijke bepalingen die het besturen van een drone bepalen.
Zeker voor deze wettelijke bepalingen ga ik mij beperken tot de drones die m.i. door amateurs kunnen gebruikt worden.
Hiervoor verwijs is naar een groter (meer technisch) artikel dat kan gelezen worden door te hier klikken.