Nieuwsbrief 10-2020

Beste filmvrienden,
Beste VAC’ers,
In nieuwsbrief 8 – 2020 hebben wij het over verschillende soorten van filmcamera’s gehad.
In deze nieuwsbrief wens ik in te gaan op de vele zinvolle accessoires die aangeboden worden.

Accessoires bij de verschillende filmcamera’s.

Onder de vele accessoire die aangeboden worden om uw video opname tot een goed einde te brengen,
vinden we:  microfoons, extra verlichting, opslagmedia, en stabilisatiemogelijkheden.
In deze nieuwsbrief zal ik enkel de stabilisatiemogelijkheden overlopen.
Hierbij maken wij onderscheid tussen interne en externe stabilisatiemogelijkheden.
Interne stabilisatietoepassingen
In de klassieke videocamera is de interne stabilisatie reeds jaren aanwezig. Hierbij onderscheiden wij een verschil tussen de optische en de elektronische stabilisatie.
Bij de optische stabilisatie wordt de lens of de beeldsensor intern bewogen dit om beeldonscherpte te compenseren.
Bij elektronische stabilisatie wordt in feite de opname een fractie van een seconde uitgesteld totdat het beeld stil staat.
Bij de action camera’s en de smartphone camera’s hebben wij uitsluitend elektronische stabilisatie van de beelden.
Alle stabilisatiesystemen zijn de laatste jaren steeds verbeterd. Het summum van interne stabilisaties vinden we in de action-camera (go-pro) waarbij altijd een stabiel beeld gegenereerd wordt.
Daarnaast hebben we de camera’s met verwisselbare lens ( cinecamera’s – systeemcamera’s)
In vele van deze externe lenzen zit een stabilisator ingebouwd (vb Lumix 12-35 of lumix 35-70)
Hierdoor wordt de stabiliteit van de opnames reeds enorm verbeterd.
Externe stabilisatieaccessoires

Een éénbeenstatief is een eenvoudig maar goed hulpmiddel als
de camera ( of de lens) al is voorzien van een inwendige stabilisator.
Het klassieke driebeenstatief  blijft noodzakelijk zeker als er veel gewerkt wordt op de beeldkwaliteit.  Als dieptescherpte belangrijk is moet een statief gebruikt worden om de beste resultaten te bereiken; mooie beelden en goede optische travels.
Ook een tilt (verticale beweging) en een pan (horizontale beweging) kan vrij mooi met een driebeen statief gemaakt worden
Indien we een complexere beweging nastreven dan moeten we gebruik maken van een slider ( zowel manueel als elektrisch beschikbaar) Hiermee kunnen we de camera 3-dimentionaal laten bewegen wat een andere beeldbeleving geeft dan een camerarotatie.
Om nog meer beweging in de beelden op een stabiele wijze vast te leggen kunnen we gebruik maken van een gimbal
Een gimbal is een 3 assige stabilisator, waarbij door middel van het juist kalibreren van het toestel bij eender welke beweging de camera altijd een stabiel beeld geeft. Vermits een gimbal voorzien is van 3 motoren die de stabiliteit bewaken worden de camerabewegingen ook via de gimbal gestuurd.
Er zijn gimbals voor alle types camera’s, van smartphone tot professionele camera’s.
Dit impliceert ook dat de prijzen evolueren van goedkoop tot professioneel duur.
Een gimbal is m.i. het meest aangewezen als er een documentaire of reisfilm gemaakt wordt met een eenvoudig toestel. ( Een smartphone of een action camera) Het is licht, neemt niet veel plaats in beslag en is handiger dan een statief.
Maar ook voor complexe camera’s is het aangewezen. De bewegingsvrijheid die een gimbal biedt, weerspiegelt zich in meer dynamische beelden. Maar naarmate de camera groter , complexer en zwaarder wordt geldt dit ook voor de gimbal.
Een aparte vermelding maak ik hier over de drone.
Een drone is een 4, 6 of meermotorige onbemand vliegtuig dat op afstand bestuurd wordt. Uitgerust met een camera kan een drone zeer stabiele beelden maken vanuit de hoogte. Een drone maakt gewoon videobeelden , maar het standpunt dat kan ingenomen worden, samen met de stabiliteit van de beelden maken het tot een aparte accessoire die een toegevoegde waarde biedt aan uw filmproductie
bovengenoemde accessoires zijn hulpmiddelen om op stabiele wijze beelden te maken vanuit verschillende standpunten. Ik heb niet de pretentie hier een totale en gedetailleerde beschrijving te geven van al deze ‘stabilisatiemogelijkheden’ maar wel aan te halen wat ter beschikking is.

Lidgeld 2021

Zoals meegedeeld dienen wij ook voor 2021 het lidmaatschap te innen. Onze kosten blijven hoog.
VAC biedt immers Freeplaymusic aan voor haar leden. Het kost ons meer dan 2000 $ om dit te kunnen aanbieden.
Daarnaast kost de verzekering geld en de webhosting is spijtig genoeg ook niet gratis.
Een jaar zonder lidgelden kunnen wij niet overleven.
Ons lidgeld bedraagt sinds jaren slechts 25 euro.
Uw steun en de steun van alle andere leden bepaalt het voortbestaan van de VAC.

Digitaliseren van uw pellicule of uw analoge videobanden

Zoals in nieuwsbrief 7-2020 al is meegedeeld, hebben wij binnen VAC mogelijkheden om uw VHS, S-VHS, 8 en Hi8, Mini-DV en HDV banden evenals uw pellicule ( Dubbel-8, Super-8 of 16 mm) om te zetten naar een digitaal formaat DVD, BluRay, MP2 of MP4, op USB-stick of een andere drager naar keuze, welke u eenvoudig op uw tv kunt bekijken.
Deze dienst wordt u, als lid van VAC, aangeboden aan een zeer scherpe prijs.
Hiervoor kunt u onze technische dienst contacteren: techniek@vac-film.be
Al wie hiervan reeds gebruik maakte weet dat wij de meeste technische problemen van het overzetten of kopiëren meer dan baas kunnen, mèt garantie op een goed resultaat.
Met beste filmgroeten,
Marc Huygelen
Voorzitter VAC
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *