VAC filmfestival 2017

VAC  Filmfestival 2017

Filmen is een moeilijke en veelzijdige hobby. 
Het vergt tijd, discipline, technische kennis en doorzettingsvermogen om een film af te werken, zodat de film aan het publiek kan getoond worden.
Onze hobby staat op het punt om te verdwijnen. Vandaag kunnen steeds minder mensen de moed opbrengen om voldoende inspanning te leveren om het eindresultaat te bereiken. Daarnaast zijn er minder mensen die nog geïnteresseerd zijn in het werk en de inspanningen van anderen. 
Maar ondanks al dit negatieve zijn er ook veel positieve elementen aanwezig die hoopvol zijn voor ons, als amateur-cineast. 
Nog nooit zijn er zo veel opnametoestellen in omloop geweest als nu en nog nooit is er zoveel gefilmd zoals nu.  Het is dus kwestie om deze vele filmers aan te spreken en hen de meerwaarde bij te brengen om een afgewerkt product te maken. 
Dat dit moeilijk is weten we allemaal. 
Los van individueel contact is een filmfestival  een gelegenheid om een publiek aan te trekken dat misschien wel de goesting heeft, maar niet weet hoe iets te doen, en of een film goed is om te laten zien. 
Het festival van de Vlaamse Amateur-Cineasten is een ideaal festival voor geïnteresseerde buitenstaanders. Niet enkel de top-films maar ook de gewone films van elke amateur worden er getoond. Het festival van de Vlaamse Amateur-Cineasten heeft onder andere als doel drempelverlagend te werken voor de vele amateurs die afgeschrikt worden door de professioneel afgewerkte top producties die een beperkte groep van film amateurs kunnen maken. Deze top productie zijn een noodzaak want ze vormen een uitdaging voor elke amateur om zich te verbeteren. Maar ook de minder grote films vormen een goede voedingsbodem om beginnende cineasten zelfvertrouwen te geven.
In die zin is het meer dan ooit belangrijk om het festival van de Vlaamse Amateur-Cineasten te ondersteunen en te bezoeken. Hierdoor werken we allemaal samen om ook in de toekomst  de filmamateur te behouden te ondersteunen en te versterken. 
Dit jaar zal het Festival van de VAC georganiseerd worden onder auspiciën van de Beverse FilmClub te Kieldrecht in de schouwburg Ermenrike.  Meer dan ooit zorgt de BFC voor de omkadering en ondersteunt zij dit festival, om op die wijze de uitstraling van de Amateur-Cineasten  in Beveren en bij uitbreiding in gans Vlaanderen te promoten. 
Marc Huygelen
Voorzitter