FilmFestival Grenspark Groot Saeftinghe

Film- (en foto) Festival Grenspark Groot Saeftinghe op (10 maart 2018)

Wij hebben heugelijk nieuws voor u.
In de grensregio nabij het Verdronken Land van Saeftinghe is het Grenspark Groot Saeftinghe in ontwikkeling.. In een lange termijnvisie voor het Schelde-estuarium kwamen de Vlaamse en Nederlandse regeringen eerder overeen dat de verdieping van de Westerschelde gepaard diende te gaan met natuurcompensatie in de Hedwige- en Prosperpolder. Aan de Vlaamse zijde worden in diezelfde regio ook de natuurcompensaties in relatie tot de havenontwikkeling gerealiseerd. Zo ontstaat een aaneengesloten natuurgebied van circa 4800 ha.
Naast het ontstaan van dit groot grensoverschrijdende natuurgebied groeit ook langzaam een grensoverschrijdende gemeenschap die mee de schouders wil zetten onder de kansen en nieuwe toegevoegde waardes die voor de regio worden gecreëerd. Samen worden zo handen en voeten gegeven aan het Grenspark.
Op 10 maart 2019 richten de “Vlaamse Amateur Cineasten (VAC)”in samenwerking met verschillende partners van het Interregproject Grenspark Groot- Saeftingheen de twee Beverse Filmclubs een grensoverschrijdend film-festival in voor en door amateurfilmers.(Niet te verwarren met amateuristische films.)
Het thema is ’Grenspark Groot Saeftinghe’.
De bedoeling is dat via een aantal films het bijzondere van het gebied in de kijker gebracht wordt. Daarbij wordt o.a. gedacht aan:
– De historiek van het gebied (ontstaan van de polders, relatie met de Schelde, verandering van de polders)
– Herstelmaatregelen voor de biodiversiteit
– De relatie tussen natuur en de streekbewoners (landbouwers, dorpsbewoners, ondernemers…)
– De onderlinge relatie(s) tussen natuur, landbouw en industrie
– De zichtbare en onzichtbare ‘grens’
Daarbij wordt ook de controverse niet geschuwd. De veranderingen in de regio gaan immers niet zonder slag of stoot, ze hadden en hebben een impact op het sociaal weefsel en uitzicht van deze regio. Het festival wenst ook voor dat gegeven ruimte voor creativiteit te geven.
Voor meer details en voor ideeën om te filmen over het grenspark Groot-Saeftinghe kan u hier klikken.
Gezien de internationale uitstraling van het onderwerp zal het filmfestival ook op de nodige persbelangstelling mogen rekenen.
Uw film zal opgenomen worden in de informatie op de site van het Grenspark.
Tevens wordt uw film geprojecteerd op 10 maart 2019 in dit Grensparkfilmfestival te Kieldrecht      (Beveren).
Voor de laureaat en zijn/haar film zijn er mooie prijzen voorzien.
Alle recent verwezenlijkte films over dit thema zijn uiteraard welkom.
Voor nieuwe films vragen wij u rekening te houden met alle voorschriften i.v.m. het maken van uw opnamen.
Wij hechten veel belang aan de authentieke wijze waarop u uw visie filmt en hopen deze te mogen bewonderen op 10/3/2019 in ons Film- en Fotofestival Grenspark Saeftinghe 2019
Marc Huygelen,
Voorzitter VAC