Lidgelden 2021

 Sinds haar ontstaan heeft de VAC slechts éénmaal haar lidgelden opgetrokken. Dit was in 2018.
De duurdere werkingskosten, de algemene stijging van het aantal onkostenposten evenals de duurdere dollar (de licentie Freeplaymusic wordt in dollars betaald) zullen wij ook in 2020 niet doorrekenen.
Zolang er voldoende leden en sympathisanten zijn die het lidgeld betalen kunnen wij de Vlaamse AmateurCineast blijven steunen.
Voor 2021 gaan wij de lidgelden niet aanpassen. Het lidgeld blijft op 25 euro behouden.

Het lidgeld bedraagt 25 EUR vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

VAC leeft enkel van uw lidgeld. Wij ontvangen geen subsidies. Wij doen dit reeds vanaf ons ontstaan in 2009.

Tot nu hebben wij altijd de rekeningen kunnen laten kloppen en bent u als lid op de festivals en de opleidingsdagen altijd centraal gesteld.
Zonder uw lidgeld is er echter geen VAC meer en dan verdwijnt de enige ledenorganisatie voor amateur-cineasten de naam waardig.

Wat omvat dit lidgeld:

  1. Uw lidmaatschap aan de enige onafhankelijke filmvereniging waarbij de amateurcineast centraal staat.
  2. Uw reproductierechten voor het gebruik van Freeplay Music.( Als lid kunt u gratis gebruik maken van deze ‘music library’)
  3. Uw deelname aan het publiek toegankelijk filmfestival waarin:
   •    elke film in de best mogelijke omstandigheden geprojecteerd wordt.
   •    elke cineast  aan het publiek voorgesteld wordt.
   •    elke cineast  enkel woorden toelichting kan geven over zijn film.
   •    elke cineast van de jury onmiddellijk en in het openbaar samen met de zaal de visie van de jury over zijn/haar film te horen krijgt .
  4. Uw deelname aan de opleidingen die VAC organiseert.
  5. Uw steun aan een filmvereniging die financieel moet leven en overleven uitsluitend dankzij uw lidgeld.

Het motto van de VAC  tegenover haar leden  is,

                              ‘ de amateur-cineast een podium bieden’. 

Meer dan ooit zullen wij trachten dit te blijven realiseren, door het inrichten van een festival en/of het aanbieden van andere ‘podia voor u als VAC lid. U als cineast en U als supporter van de amateurfilm kan hieraan meewerken door lid te zijn van de Vlaamse Amateur Cineasten.

Gelieve uw lidgeld te storten (individueel of per club)  op bankrekening:
         BE20 7310 1417 0156
van de VAC vzw, met vermelding van uw naam en eventueel uw VAC-lidnummer.

Na ontvangst van de storting bezorgen wij u begin 2020 uw lidkaart. Deze lidkaart is strikt persoonlijk.

VAC vzw
Het bestuur