Lidmaatschap 2023

Zoals geweten leeft de VAC van de inkomsten van de lidgelden.
In deze lidgelden zit o.a. het gebruik van de library muziek van FreePlayMusic. Hiervoor is geen afzonderlijke bijdrage te betalen.
Daarnaast zijn de andere belangrijke kosten: het filmfestival en de hosting van de website.
Het bestuur werkt gratis; meer nog het betaalt zelf haar kosten.
Dit jaar stellen wij een stijging in de kost van FreePlayMusic vast (ook de dollar is veel duurder geworden), de hosting van de website is in prijs gestegen én het filmfestival dat nu 2 weekends duurt, wordt ook duurder.
Vandaar dat het bestuur genoodzaakt is de lidgelden op te trekken naar 35 euro.
Ik hoop dat dit geen struikelblok mag zijn, want zonder uw lidmaatschap kan VAC niet overleven.

Wat biedt uw lidmaatschapsbijdrage.

    1. Uw lidmaatschap aan de enige onafhankelijke filmvereniging waarbij de amateurcineast centraal staat.
    2. De reproductierechten voor het gebruik van Freeplay Music.( Als lid kunt u gratis gebruik maken van deze ‘music library’)
    3. Uw deelname aan de opleidingen die VAC organiseert.
    4. Uw steun aan een filmvereniging die financieel moet leven en overleven uitsluitend dankzij uw lidgeld.
    5. Uw deelname aan het publiek toegankelijk filmfestival waarin:
    •    elke film in de best mogelijke omstandigheden geprojecteerd wordt.
    •    elke cineast  aan het publiek voorgesteld wordt.
    •    elke cineast  enkel woorden toelichting kan geven over zijn film.
    •    de jury onmiddellijk in het openbaar haar visie over zijn/haar film geef

Het motto van de VAC  tegenover haar leden  is:

‘de amateur-cineast een podium bieden’ 

Meer dan ooit zullen wij trachten dit te blijven realiseren, door het inrichten van een festival en/of het aanbieden van andere ‘podia voor u als VAC lid. U als cineast en U als supporter van de amateurfilm kan hieraan meewerken door lid te zijn van de Vlaamse Amateur Cineasten.

Lidgeld                           35 EUR     voor de periode 1 /01/ 2023 tot 31/12/ 2023.
Bankrekening:                VAC vzw  Speeltuinlaan 8  2640 Mortsel  
                                         BE20 7310 1417 0156 
Mededeling:                    uw naam en eventueel uw VAC-lidnummer.

Na ontvangst van de storting bezorgen wij u begin 2023 uw lidkaart. Deze lidkaart is strikt persoonlijk.

VAC vzw

Marc Huygelen
Voorzitter VAC