Lidgeld 2021

Lidmaatschap  2021

Beste filmamateur, beste VACer,

Als voorzitter van VAC weet ik dat 2020 voor de amateurcineasten een slecht jaar was.
Ten gevolge van de COVID19 pandemie zijn alle sociale contacten sterk verminderd, wat te voelen is bij het maken van films, het vergaderen in clubverband en het samenkomen op filmwedstrijden.

2021 kondigt zich niet goed aan, maar ik ben zeker dat het beter wordt dan 2020.

Vele filmclubs zullen hun lidmaatschapsbijdrage voor het seizoen 2020-2021 laten vallen. Zeker als er geen activiteiten zijn waarbij kosten gemaakt worden, is dit mogelijk.

Voor VAC is dit niet mogelijk. Onze kosten blijven hoog.

VAC biedt Freeplaymusic aan voor haar leden. Het kost ons meer dan 2000 $ om dit te kunnen aanbieden. Daarnaast kost de verzekering geld en de webhosting is spijtig genoeg ook niet gratis. Een jaar zonder lidgelden kunnen wij niet overleven.

Ons lidgeld bedraagt sinds jaren slechts 25 euro. Uw steun en de steun van alle andere leden bepaalt het voortbestaan van de VAC. Wij moeten samen door deze moeilijke periode.

Ik reken op u zodat de VAC deze periode kan overleven. In de loop van volgend jaar kunnen we dan terug samenkomen om van elkaars filmproductie te kunnen genieten,

Lidgeld 2021 ( in euro)                                        25,00
VAC vzw.
IBAN:                              BE20 7310 1417 0156
BIC:                                 KREDBEBB
Mededeling:                   lidnummer  ……  of naam ………..

Voor bijkomende inlichtingen kan u mij steeds bereiken op het nummer 0475 80 19 58.

Blijf gezond en blijf uw hobby een warm hart toedragen.

Marc Huygelen
Voorzitter VAC