Freeplay Music

vac-film.be | algemeen

Freeplay Music  Algemeen

Zoals u weet mag er geen muziek gebruikt worden in uw film zonder dat u hiervoor in orde bent met de auteursrechten , meer in het bijzonder de reproductierechten, die op deze muziek rusten.

Om haar site nog aantrekkelijker te maken heeft FreeplayMusic haar site aangepast zodat op een eenvoudige wijze de keuze kan gemaakt worden, door iedereen van welke muziek men wenst en welke reproductierechten men wenst te kopen.

VAC heeft een overeenkomst met FreeplayMusic. Wij kopen jaarlijks de rechten voor onze leden. U mag dan de muziek van FreeplayMusic gebruiken om in uw film te verwerken. Deze film mag niet commercieel gebruikt worden ( Dan moet u de muziek zelf kopen en zelf het juiste bedrag betalen).

Als lid van VAC mag je de muziek in uw film gebruiken voor projecties in clubverband op galavoorstellingen, festivals en wedstrijden en op internet ( streaming video) via Youtube.

Om muziek te downloaden moet je ingelogd zijn. Als VAC hebben wij een account geopend en de muziek die via deze account gedownload wordt, blijft gratis voor onze leden. Via deze account kan gecontroleerd worden welke muziek gedownload wordt.

Indien je de login en het paswoord niet meer kent dan vraag je het gewoon aan en zullen we het je toezenden:   voorzitter@vac-film.be

FreeplayMusic blijft voor al de VAC leden een mediatheek waar naar hartewens kan uit geput worden.

Als VAC wensen wij geen beperking op te leggen in de door u gekozen muziek om uw filmproductie te illustreren. ( Of SABAM de vertegenwoordiging heeft voor de gebruikte muziekrechten of niet, speelt geen rol. ) Daarom dat U elke muziek mag gebruiken, maar u moet steeds in orde zijn met de auteursrechten (reproductierechten) op het gebruikte muziekstuk. Deze reproductierechten zijn immers uw verantwoordelijkheid, nooit de verantwoordelijkheid van uw filmclub, VAC of een andere filmorganisatie.

Vriendelijke Groeten,

Het bestuur VAC