FILMGALA VAC 2017

Op zondag 15 oktober 2017 organiseert de VAC haar filmgala in de schouwburg Ermenrike  tuinwijkstraat 66  te Kieldrecht, vanaf 14.00 uur.

Onder het moto: hoe meer zielen hoe meer vreugd, is iedereen  uitgenodigd.

Wij projecteren de laureaat-films van de wedstrijd van 2017.

Tevens zullen wij naast de prijzen voor de algemene beste films ook de beste films in  de verschillende categorieën toekennen.

En dan nog iets anders.

Naast dit filmmoment zal de VAC-strategie voor 2018 toegelicht worden. Wij willen voor 2018 de algemene lacune die ondertussen ontstaan is in de filmerij, zoveel mogelijk opvullen. Wij zullen daarbij vasthouden aan onze sterken punten uit het verleden met o.a. Freeplaymusic en het publieke filmfesival voor alle cineasten, Het moto van VAC – een podium bieden aan de Vlaamse Amateur Cineast – zal blijven centraal staan. Wij wensen daarnaast een aantal nieuwe initiatieven toe te lichten die zullen geconcretiseerd worden in 2018.

Tot slot van de namiddag vergast de VAC u op een receptie zodat er nog op informele wijze kan van gedachten gewisseld worden.

Wij hopen u in grote getale  te mogen begroeten,

Marc Huygelen                                                                                                                Voorzitter VAC

Om te weten hoe wij onze receptie moeten organiseren hadden wij graag het aantal deelnemers gekend.

Mogen wij uw aanwezigheid hier noteren

inschrijving voor de filmgala 15/10/2017

 

Druk onderaan op verzenden