filmfestival VAC – opgeschort tgv corona

In de laatste nieuwsbrief  heb ik geschreven dat COVID als een tsunami over het land raast.
Allerlei maatregelen worden van overheidswege opgelegd.
Ook de gemeente Beveren heeft maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van COVID 19.
Op woensdag 01/12/2021 verneem ik, als voorzitter van de Beverse filmclub  en van de VAC, dat de gemeente Beveren besloten heeft al haar gemeentelijke lokalen ( o.a. het OC  Ermenrike) te sluiten tot 28/1/2022.
Dit impliceert dat de filmwedstrijd van de VAC voorzien op 15 en 16 januari 2022 niet kan doorgaan.
Als bestuur weten wij momenteel nog niet wanneer wij de wedstijd wel kunnen laten doorgaan.
Wij hopen hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen en berichten u dan onmiddellijk.
Hoe spijtig deze beslissing ook is, we moeten allen samenwerken bij het stoppen van de verspreiding van COVID 19.
Specifiek voor het publiek van VAC is het een beslissing die zich toch opdringt, vermits het merendeel van onze leden, al is het maar vanwege de leeftijd,  als risicopersonen kunnen aanzien worden.
Blijf gezond in deze tijden.
Vriendelijke groeten,
Voor het bestuur van VAC,
Marc Huygelen
Voorzitter