Filmfestival 2021 – aanpassing datum

De VAC heeft haar Filmfestival 2021 gepland op 6 en 7 november 2021 in het OC Ermenrike te Kieldrecht. Hiervoor zijn alle reservaties gemaakt en de mededelingen verzonden.
Woensdag 30/6 kregen wij het bericht dat er vervroegd werken zullen plaatsvinden aan het OC Ermenrike, waardoor de zaal niet ter beschikking zal zijn.
Wij hadden de keuze een andere locatie te zoeken of de datum te veranderen.
Vermits wij op korte termijn niet onmiddellijk een andere locatie met dezelfde faciliteiten kunnen vinden, hebben wij ervoor geopteerd om de datum van het festival met 2 maanden te verlaten.
In plaats van 6 en 7 november 2021 zal het festival doorgaan op 15 en 16 januari 2022.
Het blijft echter het festival van 2021.
Wij betreuren deze wijziging van datum, die volledig buiten onze wil om moet gebeuren.
Toch zijn wij ervan overtuigd dat ook deze datum voor u de mogelijkheid biedt aanwezig te zijn op het hoogtepunt in onze jaarlijkse werking, namelijk het Filmfestival.
Marc Huygelen
Voorzitter