Filmfestial 2021

Beste VAC’ er
Om terug aan te knopen met onze jaarlijkse traditie zal de VAC haar filmfestival organiseren op zaterdag 15 en 16 januari 2022.
Het festival zal doorgaan in het OC  Ermenrike te Kieldrecht. Hier zijn in het verleden bijna alle wedstrijden doorgegaan.
Dit jaar worden naast de laureaten ook 5 extra prijzen toegekend.
Een prijs voor de Fotografie.
Een prijs voor de Originaliteit.
Een prijs voor de Continuïteit van het beeld en het geluid.
Een prijs voor het Verhaal.
Een speciale prijs voor de film die het beste de Corona-pandemie of de gevolgen ervan in beeld brengt.
Een bekwame jury zal haar oordeel uitspreken in de zaal na het projecteren van elke film.
Tevens zal de maker van de film voorgesteld worden.
Het immers zijn werk dat gezien wordt, en daarom is het ook belangrijk kennis met hem te maken.
De covid19  pandemie die vorig jaar alles tot stilstand bracht, zal tegen de wedstrijddatum geen invloed meer hebben op de activiteiten.
Wij hopen dat het festival in een ongedwongen sfeer kan doorgaan.
De leden van VAC, hun familie en hun supporters worden dan ook verwacht present te zijn zodat we, naast het bekijken van de vele filmproducties, ook gezellig van gedachten kunnen wisselen over onze hobby.
Marc Huygelen
Voorzitter VAC