Aan prospect – verklaring voor het verwerken van gegevens

{{{klant.AanhefBrief}}} {{{klant.Naam}}},

 

Verklaring

 

Wij hebben uw persoonsgegevens verkregen van {{{POPUP_TXT:wie heeft info van de prospect gegeven? }}}

Wij zullen deze persoonsgegevens verwerken voor redenen van direct marketing.

Daartoe en om ons toe te laten u te contacteren voor redenen van direct marketing geeft u ons kantoor uw uitdrukkelijke toestemming door het aankruisen van dit vakje O

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer verwerkt en bewaard dan noodzakelijk is.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terugvinden in de Privacy Verklaring die op http://www.mhadvies.be/privacy-beleid/ .

U heeft te allen tijde het recht op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Bijkomende inlichtingen over gegevensverwerking en -bescherming kan u verkrijgen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

 

Hebt u vragen, aarzel niet ons te contacteren.

Marc Huygelen

Voorzitter