VAC

VAC staat voor vereniging van Vlaamse Amateur Cineasten.

Het is ons doel de amateur-filmer te ondersteunen en verder te laten ontwikkelen, zodat deze kan groeien in zijn filmpassie. Wij richten ons dus niet naar elke filmer maar enkel tot deze filmers die het filmen als hobby beoefenen.
Onze filmers verdienen de naam amateur-cineast wat zeker geen synoniem is van amateuristische cineast.
Daarom heeft de VAC als doelstelling : Elke amateur-cineast een podium te bieden.
Om deze doelstelling te realiseren zal de VAC jaarlijks een  filmweekend organiseren waarop de leden hun filmproducties aan het publiek kunnen tonen.
Daarnaast zal de VAC de gerealiseerde films bundelen in een videotheek (mits toestemming van de filmmaker). Uit deze videotheek zullen alle filmverenigingen, of verenigingen waar er leden van VAC aanwezig zijn, een selectie kunnen maken van films waarmee een avondvullend programma wordt samengesteld. De filmmaker zal gevraagd worden om zijn filmwerk te laten zien en eventueel toe te lichten als er vragen zijn.
Tevens staat de filmmaker centraal bij VAC. Iedereen die een filmproductie  brengt moet gezien en erkend worden. Filmmakers zijn geen onbekende namen op een filmaftiteling, maar personen met een creatief inzicht en technische kennis.
De VAC biedt de cineast een podium, en dit via de jaarlijkse filmwedstrijd en via de nieuwe media, facebook. Door beide beide kanalen zal de kruisbestuiving van kennis onder de filmmakers van VAC versterkt worden.
Naast het podium dat VAC haar cineasten geeft, worden ook  vormingsdagen ingericht.
De vzw Vlaamse Amateur Cineasten wordt bestuurd door vrijwilligers. Wij werken volledig gratis en belangeloos.
Onze vereniging ontvangt geen subsidies en leeft van kleine sponsorgelden.
Daarom is een groot aantal leden noodzakelijk om onze projecten gerealiseerd te krijgen.
Wij hopen dat velen zich ons zullen ondersteunen en aansluiten bij VAC.
Marc Huygelen
Voorzitter
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *